Senior: Powstanie 49 nowych Domów „Senior–WIGOR”

Senior: Powstanie 49 nowych Domów „Senior–WIGOR”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie Dziennych Domów „Senior–WIGOR”. Wsparcie otrzyma 146 jednostek samorządu z całego kraju.

W otwartym konkursie ofert w ramach Programu złożono 51 wniosków w module I (na utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”) oraz 97 w module II konkursu (zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior–WIGOR”). Dofinansowanie otrzyma 49 jednostek, które ubiegały się o dotację w module I oraz 97 z modułu II. Najwięcej nowych placówek powstanie w województwie dolnośląskim (6), mazowieckim oraz śląskim (po 5). Najwięcej już istniejących placówek zostanie dofinansowanych w województwach: wielkopolskim (11), mazowieckim i podkarpackim (po 10).

Program Senior–WIGOR to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów dla osób starszych. Jego celem jest wsparcie nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior–WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Do dyspozycji pensjonariuszy jest pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu).

Źródło: MPIPS

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14574

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.