Prawo: Zgoda sądu warunkiem małżeństwa chorych psychicznie

Prawo: Zgoda sądu warunkiem małżeństwa chorych psychicznie

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 r. przepis ograniczający prawo do zawierania małżeństw przez osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym jest zgodny z konstytucją.

Zgodnie z przepisami, jeżeli stan zdrowia lub umysłu osoby chorej psychicznie lub dotkniętej niedorozwojem umysłowym nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa oraz jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego męża lub żony może żądać każdy z małżonków.

  Oprac. AK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14874