Prawo: Świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty

Prawo: Świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty

Stan naszego zdrowia nie pozwala nam na powrót do pracy. Kończą się 182 dni okresu zasiłkowego (a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – 270 dni) i lekarz podpowiada nam abyśmy wystąpili do ZUS–u z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Gdy trafimy na badanie, lekarz orzeczniki ustosunkuje się nie tylko do naszego wniosku o rentę lecz również rozpatrzy prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Badając uprawnienia do świadczeń przysługujących w związku z chorobą, najistotniejszą kwestią jest ocena stanu zdrowia ubezpieczonego. Oba świadczenia nierozłącznie związane są z niezdolnością do pracy. Podczas wizyty u lekarza orzecznika ZUS, możemy dowiedzieć się, że kwalifikujemy się na świadczenie rehabilitacyjne. Składamy wówczas wniosek ZNp–7, a ZUS odmawia nam prawa do renty.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje bowiem ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza przywróci możliwość wykonywania naszego zatrudnienia. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 360 dni. Jeśli chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy, to przysługuje ona osobie, która jest co najmniej częściowo niezdolna do pracy i spełnia pozostałe warunki wskazane przez ustawodawcę. W obu przypadkach oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz orzecznik ZUS działając w ramach I instancji. Jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, możemy w terminie 14 dni od daty jego doręczenia złożyć sprzeciw. Zostaniemy wezwani na badanie przez komisję lekarską ZUS, a wydane przez nią orzeczenie będzie podstawą do wydania decyzji.

Jeżeli osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spełnia warunki wymagane do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, lekarz orzecznik może orzec o okolicznościach uzasadniających przyznanie tego świadczenia. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne nie spełnia warunków wymaganych do jego uzyskania, lekarz orzecznik orzeka o niezdolności do pracy tej osoby lub o celowości jej przekwalifikowania zawodowego.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18756 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.