Prawo: Od nowego roku meldunek przez Internet

Prawo: Od nowego roku meldunek przez Internet

Obowiązek meldunkowy, który miał zniknąć wraz z początkiem nowego roku, pozostaje. Zmieniła się jego forma. Nowe przepisy ułatwić mają jego realizację.

Zniesienie obowiązku meldunkowego zapowiadał już jakiś czas temu rząd Donalda Tuska. Początkowo miało to nastąpić w 2016 roku, później datę zmieniono na styczeń 2018 roku. Wraz z nadejściem nowego roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności przygotowana przez PiS. Obowiązek meldunkowy pozostanie.

Według rządu, dane o miejscu zamieszkania mają kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań i obowiązków administracji publicznej wobec obywateli, a także zapewniają m.in. głosowanie w wyborach bez potrzeby zgłaszania się do spisu wyborców czy sprawne załatwianie spraw takich jak 500+, emerytury, renty czy inne świadczenia socjalne. Ponadto, jak argumentuje MSWiA istotną rolę odegrała także „obecna sytuacja geopolityczna w Europie i zagrożenie terroryzmem”.

Ustawa wprowadza również szereg zmian dotyczących uzyskiwania dowodu osobistego przez obcokrajowców mieszkających w Polsce. Dotychczas osoba taka chcąc złożyć wniosek o jego uzyskanie, najpierw musi posiadać PESEL, co formalizuje i wydłuża całe postępowanie. Po wejściu w życie ustawy, numer będzie nadawany z urzędu, gdy zaczniemy się ubiegać o dowód.

Nowelizacja obejmuje także modyfikacje w formularzu meldunkowym, które pozwolą na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego, jak również na zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza.

Nowością na miarę naszych czasów będzie natomiast możliwość zameldowania się przez Internet. Osoby posiadające profil zaufany ePUAP oraz osoby mające podpis kwalifikowany (elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu) będą mogły dokonać meldunku online.

Profil ePUAP, czyli profil na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, umożliwia podpisywanie i wysyłanie dokumentów urzędowych przez internet. Można go założyć między innymi za pomocą internetowego konta bankowego.

Usługa ta ma być ogromnym ułatwieniem obowiązku meldunkowego, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Umożliwi ona nie tylko dokonanie go bez wychodzenia z domu, ale także w godzinach nie związanych z pracą tradycyjnego urzędu.

  Paweł Rodziewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17188