PFRON: Konsultacje założeń programu ”Absolwent”

PFRON: Konsultacje założeń programu ”Absolwent”

PFRON zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII pilotażowego programu „ABSOLWENT”, tj.:

obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,

zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,

zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;

obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Fundusz zachęca do przedstawienia uwag i propozycji zmian do założeń konkursu za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag”.

Propozycje nadsyłać należy na adres: programy@pfron.org.pl, do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Formularz do zgłaszania uwag oraz założenia szczegółowe konkursu znajdują się TUTAJ

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17904 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.