„Pegaz 2010” – dofinansowanie na zakup, doposażenie bądź remont posiadanego wózka inwalidzkiego

„Pegaz 2010” – dofinansowanie na zakup, doposażenie bądź remont posiadanego wózka inwalidzkiego
Fot. Adminstrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił procedury realizacji programu „Pegaz 2010” w obszarze C i D. To oznacza możliwość dofinansowania zakupu
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C) i remontu bądź dodatkowego jego wyposażenia (obszar D). Wnioski można składać do 11 października (obszar C) i 15 listopada (w obszarze D) we właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Oddziale PFRON.

Obszar C programu „Pegaz 2010” obejmuje pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu.

Natomiast obszar D dotyczy utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie obejmuje: zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji. Elektroniczne wersje procedur dostępne są na witrynie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Terminy naboru wniosków w ramach pozostałych obszarów programu „Pegaz 2010”, jak również w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” Zarząd PFRON wyznaczy w późniejszym terminie.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5955

Print Friendly, PDF & Email