Olsztyn: Do 15 kwietnia trwa rekrutacja do projektu ”Zatrudnienie wspomagane”

Olsztyn: Do 15 kwietnia trwa rekrutacja do projektu ”Zatrudnienie wspomagane”

Projekt skierowany jest do niezatrudnionych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w wieku 18–64 lata, zamieszkujących miasto Olsztyn i powiat olsztyński, nidzicki, ostródzki i szczycieński.

.„Zatrudnienie Wspomagane” to projekt Warmińsko Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych dofinansowany przez PFRON. Uczestnicy uzyskują w procesie aktywizacji społeczno–zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa. Właśnie ruszyła druga edycja przedsięwzięcia, która potrwa do końca marca przyszłego roku. Jego celem jest pomoc uczestnikom w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

Możliwe formy wsparcia:

– Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,

– Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

– Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy.

– Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.

– Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego).

Szczegółowe informacje można otrzymać w biurach projektu: Olsztyn (Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 109, e–mail:zw.sejmik@wp.pl, tel./faks 89 523–84–01, tel./sms 504 830 584) Ostróda (ul. Jana Sobieskiego 9, pok. 121, tel. 506 602 669).

źródło: www.warmia.mazury.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13794

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.