Olsztyn: By„późna starość” była jak najlepsza

Olsztyn: By„późna starość” była jak najlepsza

W Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja z okazji międzynarodowego dnia osób starszych „Wyzwania IV wieku. podążając za zmianą”, współorganizowana przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego FOS–a.

Przypominając, z okazji jubileuszu, tematy wszystkich poprzednich konferencji, Bartłomiej Głuszak, prezes FOS–y, przypomniał wielkie zmiany, jakie w podejściu do seniorów zaszły od 2008 roku: konsolidację środowiska i jego stałą obecność w życiu społeczeństw lokalnych oraz regionu.

Podczas spotkania była mowa także o IV wieku, okresie życia po 80–tce. Osób w tym wieku jest coraz więcej. O tym jak sprawić, żeby ich „późna starość” była jak najlepsza, mówili: pedagog, dr Katarzyna Białobrzeska i psycholog Patrycja Plewka z Federacji FOSa, o polityce senioralnej w skali kraju mówiła zaś Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Na koniec nie zabrakło również panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów, którego oś stanowiła jakość życia osób starszych. Rozmawiano także o dobrych praktykach. Ich przykładem była prezentacja Domy Sąsiedzkie – miejsce dla pokoleń – innowacyjna inicjatywa z Oruni, przedstawiona przez Mariannę Sitek–Wróblewską, prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych. Na zakończenie swoje umiejętności taneczne zaprezentowały przedstawicielki z Grupy Tanecznej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim.

Źródło i fot.: warmia.mazury.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16680 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.