”Kolory Naszego Dzieciństwa” - rusza nowy projekt TPD

”Kolory Naszego Dzieciństwa” - rusza nowy projekt TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu rozpoczęło realizację projektu „Kolory Naszego Dzieciństwa”, skierowanego do wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego, mieszczącego się przy ul. Łęczyckiej 26 w Elblągu.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD jest placówką wsparcia dziennego, oferującą popołudniową opiekę, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci zamieszkałych przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.  Jej działalność finansowana jest przez Urząd Miasta w Elblągu. Organ prowadzący placówkę -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dokłada wszelkich starań, aby organizować pracę świetlicy na jak najwyższym poziomie. W tym celu zdobywane są dodatkowe fundusze na realizację projektów skierowanych do jej wychowanków.

W wakacje zrealizowany został projekt „Mały Reporter”, finansowany przez Fundację Fortis z Warszawy. Dzieci poznały pracę fotoreportera, uczestniczyły w warsztatach fotograficznych i wycieczkach krajoznawczo – wypoczynkowych. Projekt zakończył się przygotowaniem przez dzieci albumu fotograficznego i wystawy zdjęć, wykonanych podczas wyjazdów. Obecnie TPD rozpoczyna projekt „Kolory Naszego Dzieciństwa”.

– Realizacją tego projektu wzbogacimy ofertę zajęć dla wychowanków ogniska – mówi Łukasz Dembiński, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu. – Chcemy rozwinąć ich zainteresowania, rozbudzić w nich twórczą wrażliwość, a przede wszystkim pokazać możliwości spędzania czasu wolnego w sposób społecznie akceptowany. – Poza warsztatami dla dzieci, przygotowaliśmy również cykl zajęć dla rodziców. Wiemy, że przy ich współpracy mamy szansę na osiągnięcie lepszych efektów w  pracy wychowawczej – podkreśla Łukasz Dembiński.

Przez 4 najbliższe miesiące dzieci uczestniczyć będą w warsztatach plastycznych z malarstwa, ceramiki oraz zdobnictwa artystycznego. Wezmą także udział w warsztatach teatralno – muzycznych oraz zajęciach z socjoterapeutą. Uzupełnieniem tych działań będą warsztaty umiejętności wychowawczych dla ich rodziców oraz wspólne rodzinne wyjścia do kina i teatru.

Projekt „Kolory Naszego Dzieciństwa” finansowany jest przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Fot: www.tpd.elblag.pl  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4183