Grudziądz: ZAZ dla niepełnosprawnych

Grudziądz: ZAZ dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO–MY” realizować będzie zadanie polegające na zapewnieniu ciągłości rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w formie zakładu aktywności zawodowej.Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono kwotę 47 tys. zł.  

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, gdzie opublikowano wyniki otwartego konkursu ofert.

  Biuro Prezydenta Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19115