Fundusz Inicjatyw Obywatelskich elbląskim organizacjom

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich elbląskim organizacjom

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich opublikował w internecie, na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej, http://www.pozytek.gov.pl, wyniki tegorocznego konkursu Programu FIO 2006. Wśród wyróżnionych grantem, znalazły się także elbląskie organizacje.

  W sumie, przyznano środki na realizację 730 wniosków. Lista zawiera wykaz organizacji, które otrzymują dofinansowanie, nazwę zadania oraz wysokość kwoty i okres finansowania. Jak zapewniają pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego, wszelkie szczegółowe informacje wnioskodawcy otrzymają drogą elektroniczną lub telefonicznie.

FIO 2006 – lista wniosków przeznaczonych do dofinansowania

Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:
  Edukacja ratowniczo-ekologiczna – 36.539, 20 zł w 2006 r.
  Ochrona życia i ratownictwo – 68. 034,00 w 2006 r. i 99. 612,00 zł. w 2007.

Elbląski Bank Żywności:
  Budowa lokalnej koalicji na rzecz łagodzenia problemu ubóstwa – 13.750,00 zł w 2006 r.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP):
  Warto być wolontariuszem – 24. 285,00 w 2006 r.
  Partnerstwo w praktyce – modelowy system współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi – 50. 625,00  zł w 2006 r. i 50. 625,00  w 2007 r.

Towarzystwo Pomocy “Dajmy Szansę”:
  ”Zdążyć na czas” – aby mały świadek nie został dużym sprawcą – 27. 384,00  w w 2006 r. i  41. 098,00 zł. w 2007 r.

Integracyjny Klub Sportowy „Atak”:
  Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych. Utworzenie innowacyjnej, pierwszej w Polsce sekcji sportowej w hokeju na siedząco osób niepełnosprawnych ruchowo – 135. 000 zł. w 2006 r.

Z listy „wyłowiliśmy” także 1 organizację z Malborka i 1 z Nowego Dworu Gdańskiego:

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie “Tu i teraz”:
Internetowe Świetlice Środowiskowe – 12. 327,22 w 2006 r. I 25. 027,98 w 2007 r.
Wakacje za jeden uśmiech” – Szklarska Poręba 2006 – kolonie socjoterapeutyczne – 29. 416,00 w 2006 r.

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski:
“Przywrócić szacunek” – 15. 126,10 zł. w 2006 r.

Fot. Teresa Bocheńska za utworzenie filii Banku Żywności w Elblągu, otrzymała tytuł Elblążanki Roku w 2002 r.i Łopatę Piekarczyka.  ESzC, źródło: www.pozytek.gov.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1160