Forum Pełnomocników w Elblągu

Forum Pełnomocników w Elblągu

„Forum Pełnomocników”, czyli osób odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim odbędzie się 7 listopada 2011 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miasta przy ul. Łączności 1 w Elblągu (sala sesyjna nr 301), w godzinach 11.00-15.00. Udział w Forum jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.

Podczas spotkania będzie można uzyskać wiedzę na temat nowego modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Poruszona zostanie tematyka gminnych i powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Omówiony zostanie także nowy wzór ofert, umowy i sprawozdania realizacji zadania publicznego.

Zaprezentowana zostanie nowelizacja nowelizacji Ustawy
o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, nie zabraknie również dyskusji na temat inicjatyw lokalnych.

Udział w Forum będzie również okazją do zapoznania się z działalnością i ofertą Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.
PROGRAM

Elbląg, 7 listopada 2011 r. (poniedziałek)
Sala Sesyjna Urzędu Miasta nr 301 przy ul. Łączności 1
Godz. 11.00-15.00

10.45 – 11.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 11.40
Prezentacja nowego modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – Arkadiusz Jachimowicz, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
11.40 – 12.40
Jak sobie radzić z nowymi wzorami oferty, umowy i sprawozdania dotyczących realizacji zadania publicznego – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Monika Michniewicz – Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Organizacji Pozarządowych
12.40 – 13.00
Przerwa kawowa
13.00 – 13.30
Gminne i Powiatowe Rady Działalności Pożytku Publicznego na przykładzie Rady
w Elblągu – Maciej Pietrzak, Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. Organizacji Pozarządowych
13.30 – 14.00
Nowelizacja nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie
– Monika Hausman-Pniewska, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
14.00 – 14.30
Inicjatywy lokalne – Gabriela Effenberg, Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu w Elblągu, Małgorzata Woźna, ESWIP
14.30 – 14.45
Ośrodki Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej – jak z nich korzystać – Justyna Ocalewicz, OWIES Elbląg
14.45 – 15.00
Lunch

Zainteresowane osoby są proszone o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych (załącziny plik word poniżej artykułu), dostępnych również na stronie www.ngo.pl oraz www.eswip.pl na adres p.jachimowicz@eswip.pl do dnia 2 listopada 2011 r. (środa). Więcej informacji o spotkaniu udziela Paulina Jachimowicz, tel. 55 236 27 16/55 642 18 85.

Forum Pełnomocników przygotowywane jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w ramach projektu ”Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie
i upowszechnianie standardów współpracy” finansowanego ze środków EFS.
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7503

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.