Edukacja: Cyfrowa odpowiedzialność jest ważna

Edukacja: Cyfrowa odpowiedzialność jest ważna

„Fonolandia” to pierwszy w Polsce kompleksowo opracowany program dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. W jego ramach w przedszkolach i szkołach odbywać się będą specjalne zajęcia dla dzieci, podczas których dowiedzą się one, jak właściwie używać telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, smartfonów czy internetu. 

„Fonolandia” to pierwszy tak kompleksowo opracowany program dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych, który powstał na podstawie najnowszych wyników badań dotyczących fonoholizmu, nadużywania smartfonów i cyberprzemocy. Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” wraz z Uniwersytetem Gdańskim i gdyńskim samorządem przeprowadziła je w latach 2015–2016. Wzięło w nich udział ponad 22 tysiące uczniów i 3471 nauczycieli. Badania pokazały, jak wygląda fonoholizm wśród uczniów polskich szkół i jaka jest jego skala. 

Ponad 84 procent uczniów używa smartfonów na przerwach między lekcjami, a 64,4 procent zaniedbuje obowiązki szkolne przez nadmierne korzystanie z mediów cyfrowych. W związku z tym prawie 87 procent nauczycieli przyznaje, że zajęcia dotyczące ich odpowiedzialnego używania powinny być prowadzone w szkołach. Właśnie dlatego powstał projekt edukacyjny „Fonolandia”.
 
– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Nauczyciel musi przekazywać odpowiednie wzory korzystania z mediów cyfrowych, ale często jest tak, że pedagog czy rodzic nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat. Brakuje też całorocznych zajęć, które mówiłyby o odpowiedzialności cyfrowej. Dlatego chcemy dotrzeć do jak najmłodszych użytkowników cyfrowych urządzeń mobilnych i poprzez wspólną pracę przygotować ich do właściwego korzystania z mediów cyfrowych. Zależy nam też na tym, żeby rozmawiać z każdym mieszkańcem o tym, co to znaczy i jak można właściwie korzystać z cyfrowych urządzeń mobilnych – mówi Maciej Dębski, prezes fundacji „Dbam o Mój Z@sięg” i pomysłodawca projektu.
 
„Fonolandia” to gotowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i rodziców – m.in.: przewodniki, poradnik, gry, plakaty czy zeszyty ćwiczeń dostosowane do potrzeb edukacyjnych dzieci w różnym wieku. Jednak nie tylko. Projekt ma działać kompleksowo. Dlatego poza materiałami edukacyjnymi, będzie się też składać z warsztatów, szkoleń i wykładów dla przedszkoli, szkół, rad pedagogicznych, rodziców i samorządów. Ważną częścią jest także to, żeby gminy i szkoły wprowadziły u siebie programy profilaktyczne w zakresie e–uzależnień. Cały projekt edukacyjny został przygotowany przez ekspertów z zakresu odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. Jego założenia i materiały powstały na podstawie najnowszych wyników ogólnopolskich badań dotyczących fonoholizmu, nadużywania smartfonów i cyberprzemocy.  
 
Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 5–6 lat oraz uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkoły podstawowej. Korzystać mogą z niego nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, rodzice czy osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wystartował program.

– To niezwykle ważne, abyśmy odpowiedzialnie mówili o korzystaniu z mediów cyfrowych i nowych technologii. Ułatwiają nam one życie, ale kluczowe jest to, żebyśmy używali ich w sposób świadomy. Dzięki współpracy z fundacją „Dbam o Mój Z@sięg” prowadzimy zajęcia, staramy się uświadamiać, przede wszystkim rodzicom, jak duży potencjał tkwi w mediach cyfrowych, ale też jakie zagrożenia ze sobą niosą. Bardzo ważne jest tu budowanie relacji rodzinnych i poświęcanie czasu i uwagi dziecku – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Projekt zainaugurowano 20 czerwca w Przedszkolu nr 5 w Gdyni. Odbyła się tam pierwsza pokazowa lekcja z użyciem materiałów „Fonolandia”. W zajęciach wzięło udział 14 przedszkolaków, którzy chłonęli wiedzę bawiąc się i rozwiązując różnego rodzaju zadania.  
 
– Chodzi tu o naukę poprzez zabawę. Celem jest wprowadzenie dzieci w świat mediów cyfrowych, pokazanie jego jasnych i ciemnych stron. Nie chcemy straszyć dzieci, tylko kształtować postawy, żeby najmłodsi wiedzieli jak rozsądnie używać urządzeń mobilnych. Korzystamy z atrakcyjnych materiałów. Dzieci omawiają konkretne sytuacje z życia przedstawione na ilustracjach, wykonują zadania z kart pracy czy gry memo. Otrzymują też zadanie angażujące rodziców, które mają wykonać w domu. Już u najmłodszych dzieci widzimy nadmierne przywiązanie do mediów cyfrowych, dlatego trzeba jak najwcześniej zacząć ich uczyć bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z dostępnych urządzeń i technologii – mówi Ewa Zajkowska, nauczycielka z Przedszkolna nr 5 w Gdyni.
 
– Dzięki materiałom nauczyciel może przeprowadzić 15 lekcji o szeroko rozumianej odpowiedzialności cyfrowej. Tematy zajęć dotyczą trzech przestrzeni. Pierwsza to perspektywa domu własnego – i tu jest mowa o relacjach, obowiązkach domowych, wspólnych posiłkach. Druga to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo to ważne, żeby powiedzieć jak właściwie korzystać z telefonów czy smartfonów podczas przechodzenia przez jezdnię czy jazdy samochodem. Trzecia perspektywa to perspektywa przedszkolna i szkolna. Potrzebna jest wiedza, jak można kreatywnie korzystać z mediów cyfrowych podczas lekcji i co robić, żeby tworzyć kulturę świadomego bycia poza siecią – dodaje Maciej Dębski.
 
Projekt jest ogólnopolski, od września „Fonolandia” będzie dostępna także w innych miastach.  
 
– Docelowo to projekt skierowany do każdej gminy w Polsce. Zaczynamy wysyłanie ofert współpracy do samorządów, szkół i ośrodków szkolenia nauczycieli. Rozmawiamy już z różnymi miastami. Wstępnie projektem zainteresowane są m.in.: Szczecin, Częstochowa czy Warszawa. Może też je nabyć i z nich korzystać sam rodzic w domu. Od września wraz z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym rozpoczniemy druk materiałów – mówi Dębski.

Fot. gdynia.pl

  Magdalena Czernek, gdynia.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18288 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.