Żłobki miejskie w Katowicach jeszcze przyjaźniejsze dzieciom i rodzicom

Żłobki miejskie w Katowicach jeszcze przyjaźniejsze dzieciom i rodzicom
Fot. UM Katowice

Katowickie żłobki zaczęły korzystać z aplikacji LiveKid, która umożliwia efektywną komunikację z rodzicami. Za jej pośrednictwem rodzice są na bieżąco informowani jak dziecku mija dzień w żłobku, a w najbliższej przyszłości będą również mogli skorzystać z modułu obliczającego opłaty za pobyt dziecka. W żłobkach pojawiło się także dodatkowe wyposażenie, a w Oddziałach przy ul. Tysiąclecia 45 oraz Ordona 3A utworzono nowe Sale Doświadczania Świata.

– Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom. Wiemy, że nie każdy ma komfort pozostawienia małych dzieci u dziadków. By wspierać młodych rodziców i umożliwiać im powrót do pracy tworzymy nowe miejsca w żłobkach, których jest już blisko tysiąc. Nasze żłobki zapewniają opiekę i rozwój maluchów. Każdy z trzynastu oddziałów ma własny, ogrodzony plac zabaw, dzięki czemu realizowany dla dzieci program jest atrakcyjny, a także kuchnię, co sprawia, że maluchy otrzymują posiłki spełniające aktualne zalecenia dietetyków. Placówki są na bieżąco remontowane i doposażane, a teraz pojawiła się w nich także nowinka technologiczna – aplikacja za pośrednictwem której rodzice mogą sprawdzić jak dziecko spędziło czas w żłobku, czy zjadło poszczególne posiłki oraz czy skorzystało z drzemki poobiedniej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W katowickim żłobku miejskim realizowany jest projekt mający na celu zwiększenie dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

– Pierwsze 1000 dni życia to niezwykle ważny czas dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego każdego dziecka. Dlatego wsparcie najmłodszych w tym wieku jest jednym z ważnych aspektów działań UNICEF w Polsce i na świecie – mówi Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. – Cieszymy się, że możemy wesprzeć Katowice w inwestowaniu w potencjał swoich najmłodszych mieszkańców. Ta inicjatywa ukształtuje ich życie. Dzięki naszemu owocnemu partnerstwu, ze wsparcia skorzystają dzieci ze wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach – dodaje.

Jednym z filarów projektu jest prowadzenie na terenie wszystkich oddziałów zajęć grupowych przez specjalistów (psychologa, logopedę, pedagoga, arteterapeutę, muzykoterapeutę oraz z zakresu integracji sensorycznej), które będą wspierały wszechstronny rozwój wszystkich dzieci oraz wpłyną na integrację w grupach. Zajęcia będą się odbywały do końca roku. Ponadto dla wszystkich rodziców dzieci objętych opieką w Żłobku Miejskim w Katowicach, w oparciu o rozbudowane sieci Wi-Fi i zakupiony sprzęt komputerowy, wdrożono LiveKid – aplikację umożliwiającą efektywną komunikację z rodzicami – również w języku ukraińskim. Projekt obejmuje także cykl szkoleń dla pracowników, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie udzielania wsparcia dzieciom objętych opieką żłobkową oraz wiele warsztatów, spotkań z rodzicami na terenie wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, mających na celu w szczególności integrację rodzin polskich i ukraińskich.

W ramach projektu zakupiono dodatkowe wyposażenie sal dziecięcych i placów zabaw oraz utworzono dwie sale doświadczania świata (w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona A oraz przy ul. Tysiąclecia 45), z których mogą korzystać wszystkie dzieci w ramach integracji, a także uruchomiono 32 dodatkowe miejsca opieki żłobkowej dla dzieci ukraińskich. W Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A utworzono także gabinet, w którym prowadzone są indywidualne konsultacje przez psychologa i logopedę.

Podnoszenie bezpieczeństwa

By najmłodsze z dzieci mogły spędzać czas w jeszcze bardziej bezpiecznych warunkach w trzech katowickich żłobkach przeprowadzono prace związane z dostosowaniem do najnowszych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa. To placówki przy ulicy Ciesielskiej 1, Bytomskiej 8A, Ordona 3A. Trwają jeszcze odbiory przy ulicy Zadole 24A.

– Celem prac było podniesienie bezpieczeństwa zarówno podopiecznych, jak i pracowników tych placówek, poprzez dostosowania budynków do obowiązujących przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej. By osiągnąć ten cel zamontowano klapy oddymiające, wykonano oświetlenie awaryjne i system sterowania oddymianiem, zamontowano autonomiczne czujki dymu i wymieniono hydranty. Prace obejmowały także wydzielenie stref pożarowych w budynku, wymianę izolacji na ścianach oddzielenia pożarowego, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych i przepustów instalacyjnych, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę okładzin podłogowych. Łączna wartość zakończonych inwestycji w trzech placówkach to około 4,5 mln zł brutto – mówi Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Do listy zmodernizowanych żłobków jeszcze w tym roku dołączą kolejne. Dobiegają końca prace projektowe dotyczące 3 placówek – przy ul. Szeptyckiego, Ligonia oraz Tysiąclecia. W skład prac wchodzą między innymi: inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjna, budowlana i instalacyjna, ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz aktualizacje dokumentacji projektowej. Po sfinalizowaniu tych zadań ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane, a żłobki powinny być gotowe w drugim półroczu.

Przypomnijmy, że na terenie miasta Katowice funkcjonuje jeden żłobek miejski z 13 oddziałami zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. Dysponuje on łącznie 949 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dodatkowymi 32 miejscami dla dzieci ukraińskich.

UM Katowice
Print Friendly, PDF & Email