Zaśpiewaj lub zarecytuj – 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Zaśpiewaj lub zarecytuj – 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Fot. CSE "Światowid"

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza do udziału w eliminacjach rejonowych 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs jest imprezą dla amatorów: uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” od lat jest organizatorem eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs ma długoletnią historie – jego organizatorem jest działające od ponad 100 lat Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

W eliminacjach rejonowych mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli z: Elbląga, Fromborka, Tolkmicka, Młynar, Milejowa, Gronowa Elbląskiego, Markus, Rychlik, Pasłęka, Godkowa, Braniewa, Lelkowa, Płoskini, Wilcząt i Pieniężna. Konkurs rejonowy odbędzie się 19 maja (środa) o godz. 10:00 w CSE „Światowid”.

Sejm RP przyjął w listopadzie 2020 roku uchwałę o ustanowieniu poetyckich Patronów 2021 roku; są nimi Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. Uchwała jest wyzwaniem dla organizatorów Konkursu na wszystkich szczeblach, z niej wywodzi się idea programowa 66. OKR, a zawiera w tytule: ROK POETÓW, ROK POEZJI.

Turniej recytatorski

 • repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
 • uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

Turniej „wywiedzione ze słowa”

 • repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
 • dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
 • czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Turniej Teatrów Jednego Aktora

 • obowiązuje przygotowanie spektaklu na podstawie dowolnego materiału literackiego (do 30 min).

Turniej Poezji Śpiewanej

 • repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
 • uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
 • przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 maja 2021 r.
Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.swiatowid.elblag.pl w zakładce Konkursy. Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć do CSE „Światowid” lub wysłać pocztą elektroniczną (e-mail: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl).

 • termin | 19.05.2021 r. (eliminacje rejonowe)
 • miejsce | Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Plac Jagiellończyka 1, Elbląg
 • więcej informacji | nr tel. 55 611 20 59, dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl
Print Friendly, PDF & Email