Unijna karta osoby niepełnosprawnej wspierająca prawo osób niepełnosprawnych do swobodnego przemieszczania się

Unijna karta osoby niepełnosprawnej wspierająca prawo osób niepełnosprawnych do swobodnego przemieszczania się
Fot. pexels.com

Osoby niepełnosprawne regularnie napotykają bariery podczas podróży lub wizyty w innym państwie członkowskim, ponieważ ich stopień niepełnosprawności nie zawsze jest uznawany w całej UE. Nowe przepisy ułatwią osobom niepełnosprawnym podróżowanie po UE poprzez zapewnienie dostępu do specjalnych warunków, w tym parkingu, we wszystkich państwach członkowskich.

Proponowana dyrektywa wprowadza ogólnounijną kartę inwalidzką i zmienia europejską kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, aby podczas krótkiej podróży miały one dostęp do tych samych specjalnych warunków, co osoby zamieszkujące w tym państwie członkowskim, w tym dostępu do do parkowania.

Obie karty będą wydawane obywatelom UE, których status niepełnosprawności i prawa są uznawane przez państwo członkowskie, w którym zamieszkują, członków ich rodzin oraz osób im towarzyszących lub pomagających. Aby zapewnić objęcie ochroną obywateli państw trzecich zamieszkujących UE, Komisja przedstawiła wniosek uzupełniający.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła jednomyślnie swoje stanowisko w sprawie proponowanej ustawy większością 39 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku wstrzymujących się.

Posłowie Parlamentu Europejskiego proponują, aby karta inwalidzka była wydawana lub odnawiana w ciągu 60 dni od złożenia przez osobę o nią wniosku, a karta parkingowa w ciągu 30 dni.

Wprowadzają także możliwość zamówienia cyfrowej wersji karty parkingowej, która ma być gotowa w ciągu 15 dni. Obie karty będą dostępne w formacie fizycznym i cyfrowym oraz bezpłatnie – proponują posłowie do Parlamentu Europejskiego. Chcą też, aby zasady i warunki ubiegania się o kartę były dostępne w przystępnych formatach, także w krajowych i międzynarodowych językach migowych i alfabecie Braille’a, a także w łatwo zrozumiałym języku.

Uznanie stopnia niepełnosprawności do pracy, nauki i programu Erasmus+

Aby zapewnić dostęp do świadczeń i pomocy społecznej osobom pracującym lub studiującym w innym państwie członkowskim, posłowie proponują, aby tymczasowo chronić posiadaczy Europejskiej Karty Niepełnosprawności, którzy przeprowadzają się do innego państwa członkowskiego w celu pracy lub nauki, do czasu formalnego uznania ich statusu, w tym osób podróżujących w ramach unijnego programu mobilności, takiego jak Erasmus+.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają również państwa członkowskie i Komisję do podnoszenia świadomości na temat Europejskiej Karty Niepełnosprawności i Europejskiej Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, w tym poprzez utworzenie strony internetowej zawierającej informacje o tym, jak uzyskać, używać i odnawiać karty we wszystkich językach UE i krajowych i międzynarodowy język migowy.

Sprawozdawczyni Lucia Ďuriš Nicholsonová (Odnowić Europę) stwierdziła: „Dzięki przyjęciu tego kluczowego aktu prawnego osoby niepełnosprawne są o krok bliżej do uzyskania swobody przemieszczania się w UE. Jesteśmy na dobrej drodze do sfinalizowania nowego prawa w zaledwie kilka miesięcy, co pokazuje naszą wolę działania na rzecz osób niepełnosprawnych, które czekały wiele lat na to prawodawstwo. Dyrektywa została poparta przez wszystkie partie polityczne i dołożymy wszelkich starań, aby w nadchodzących negocjacjach z Radą działać szybko, tak ludzie będą mogli jak najszybciej skorzystać z kart.”

Następne kroki Po zatwierdzeniu projektu stanowiska przez całą izbę podczas styczniowej sesji plenarnej będą mogły rozpocząć się negocjacje z Radą Unii Europejskiej w sprawie ostatecznego kształtu ustawy. Państwa członkowskie uzgodniły już swoje stanowisko.

Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego
Print Friendly, PDF & Email