Toruń: Umowy na projekty społeczne podpisane

Toruń: Umowy na projekty społeczne podpisane
Fot. Agnieszka Bielecka

55 umów z 41 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, usług społecznych oraz zdrowia psychicznego w 2024 roku podpisała Gmina Miasta Toruń. Dokumenty przedstawicielom NGOsów wręczył 16 stycznia 2024 roku Prezydent Torunia Michał Zaleski.

– Mam nadzieję, że to nie tylko istotne wsparcie w działaniach statutowych, które organizacje pozarządowe prowadzą, ale przede wszystkim wsparcie dla mieszkanek i mieszkańców Torunia, ponieważ te umowy, o których dzisiaj mówimy to są działania związane z pomocą społeczną, obecnością w Centrach Aktywności Lokalnej oraz z pomocą dla osób z niepełnosprawnościami – mówił Prezydent Zaleski.

W planie budżetowym miasta na rok 2024 w ramach Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi, zapisane jest ok. 43,3 mln złotych. To o 7,1 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym.

W ramach I transzy konkursów dla NGO, pod koniec 2023 roku ogłoszono 25 konkursów  z pulą środków 37,7 mln.  W wyniku rozstrzygnięcia  12 konkursów na działania z zakresu pomocy społecznej, usług społecznych i zdrowia psychicznego przyznano dotacje na łączną kwotę 20,2 mln złotych. Wsparcie otrzymały takie organizacje jak: Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Toruniu na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, Caritas Diecezji Toruńskiej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 188 osób z zaburzeniami psychicznymi, Fundacja Fabryka UTU na DOMKULTURY! Centrum Aktywności Lokalnej na Bydgoskim Przedmieściu czy też Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” na Centrum Opieki Domowej przy Stowarzyszeniu Hospicjum „Światło” edycja 2024. 

Kolejne umowy z NGOsami zostaną podpisane w lutym i maju br. 

Do pobrania:

Lista organizacji z dofinansowaniem na rok 2024 z GMT – I tura

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email