Wydawanie / przedłużanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z nowymi przepisami

Wydawanie / przedłużanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z nowymi przepisami
Mat. prasowe

W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, Wydział Polityki Społecznej przekazuje informacje dotyczące wydawania lub przedłużania Kart „N”.

Z uwagi na fakt, że orzeczenie o niepełnosprawności wydane dla osoby przed ukończeniem 16 roku życia, może być aktualne po ukończeniu 16 lat na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności informujemy, iż na jego podstawie nie może zostać wydana lub przedłużona Karta „N”, bowiem takie orzeczenie nie spełnia przesłanek z § 1 ust. 3 pkt 3 Regulaminu przyznawania, przedłużania ważności i korzystania z Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz przystępowania przez Partnerów do Programu pod nazwą Kraków dla Rodziny N, gdyż w przypadku niepełnosprawnych dzieci w przedziale wiekowym od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia należy okazać aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, iż ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności nie wyklucza możliwości wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email