Toruń: Nowa rada ds. osób niepełnosprawnych powołana

Toruń: Nowa rada ds. osób niepełnosprawnych powołana
Fot. Paula Gałązka

25 stycznia prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz reprezentant prezydenta Torunia.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) zobowiązuje starostów do powołania powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych jako organów opiniodawczo-doradczych. Zgodnie z ustawą powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych składają się z 5 osób powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja rad trwa 4 lata.

Na ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego o możliwości zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu na kadencję 2024 – 2027 wpłynęło 5 kandydatur. Po weryfikacji powołano radę w następującym składzie:

  1. Andrzej Maczassek ‒ Przewodniczący Zarządu „Jestem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Potrzebującym Wsparcia;
  2. Maria Jolanta Żydołowicz – Dyrektor i Wiceprezes Zarządu Fundacji Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu;
  3. Katarzyna Gucajtis – Koordynator programowy Fundacji „Światło”;
  4. Marzena Wolska – Przewodnicząca Zarządu Toruńskiego Stowarzyszenia „Współpraca”;
  5. Waldemar Katlewski – przedstawiciel Urzędu Miasta Torunia, Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, sekretarz rady od 2003 roku.

Wymienione wyżej osoby reprezentują organizacje działające na rzecz dzieci i dorosłych osób z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi oraz chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Rada pełni funkcję m.in. opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych w Toruniu.

– Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność, integrację i współpracę w ramach rady społecznej. Jest to dla nas tak naprawdę nieoceniona pomoc, bo poza wiedzą którą Państwo posiadają, to przede wszystkim wasze doświadczenie w praktycznej współpracy z osobami najbardziej potrzebującymi jest cenne. Ten udział w radzie będzie wypełniał naszą misję w realizacji polityki i strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Toruniu – mówił podczas pierwszego posiedzenia nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych prezydent Torunia Michał Zaleski.

W spotkaniu wzięła też udział Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Paula Gałązka / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email