Sztuka w wersji cyfrowej, czyli portal Kronik@

Sztuka w wersji cyfrowej, czyli portal Kronik@
Fot. Pixabay

Pod hasłem: „A jednak się kręci!” Mikołaj Kopernik wraz z Elizą Orzeszkową, Janem Matejką i Marią Skłodowską-Curie zapowiadają powstający portal KRONIK@. Już wkrótce spotkać tam będzie można znanych i ciekawych twórców oraz ich dzieła, oczywiście w wersji cyfrowej.

Czym jest KRONIK@?

KRONIK@ to akronim, pod którym kryje się Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.

– To cyfrowa platforma integracyjna, zbierająca funkcjonujące dotąd – w rozproszeniu – w przestrzeni cyfrowej, dzieła polskiej kultury i nauki. Archiwalia, książki, obrazy czy rzeźby będą już wkrótce dostępne dla każdego – tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Postępująca od kilkunastu lat digitalizacja – traktowana jako najlepsza metoda zabezpieczania muzealiów czy archiwaliów a także prac naukowych – sprawiła, że powstały gigantyczne cyfrowe repozytoria. Każde z nich funkcjonuje jako osobny byt w przestrzeni internetowej. Powstały setki portali prezentujących dorobek polskich artystów i naukowców. Do niedawna, chcąc zebrać w jednym miejscu informacje o ulubionym pisarzu czy malarzu, każdy z nas musiał się przedzierać przez gęstwinę serwisów internetowych, linków i adresów.

Nowa jakość w cyfrowej przestrzeni

– Portal KRONIK@ wprowadzi nową jakość. Udostępni użytkownikom internetu kulturę, naukę i sztukę na wyciągniecie ręki. To platforma integrująca różne strony internetowe – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. – Dotychczas rozproszone w wielu miejscach zasoby wreszcie będzie można zobaczyć w jednym miejscu – dodaje.

Ten swoisty „menadżer wiedzy”, rozwiązanie którego dotąd nie było, może stać się źródłem inspiracji dla każdego użytkownika. Wirtualne zwiedzanie Muzeum Narodowego w Krakowie, czytanie inkunabułów przechowywanych w Bibliotece Narodowej czy też poszukiwania przodków za pośrednictwem zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego – to tylko kilka wybranych możliwości. I co najważniejsze – to wszystko dostępne dla każdego, za darmo i bez ograniczeń. Przeglądając wybrane obiekty, każdy będzie mógł utworzyć własną kolekcję, zapisując w niej wybrane wyniki wyszukiwania, i cieszyć się lekturą ulubionych książek czy podziwiać kunszt swojego ulubionego malarza.

Jeden portal, wiele funkcjonalności

KRONIK@ to portal wymiany danych i doświadczeń. Zastosowano w nim rozwiązania indeksowania zasobów dla indywidualnych projektów badawczych. Wpłynie to na zwiększenie innowacyjności i kreatywności w badaniach naukowych, a także wzrost wykorzystania tych zasobów do celów komercyjnych.

– KRONIK@ to także bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Poprzez uruchomienie portalu zwiększamy racjonalność i efektywność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na informatyzację. KRONIK@ zoptymalizuje koszty związane z przyszłymi inwestycjami w platformy z cyfrowymi zasobami nauki i kultury, w tym m.in. z zakupem oprogramowania, czy też budową i utrzymaniem własnych centrów przetwarzania danych – mówi minister Adam Andruszkiewicz. 

Sukcesywne zwiększanie liczby podmiotów, które udostępnią swoje zasoby na portalu KRONIK@ przyczyni się do wzrostu liczby udostępnionych cyfrowo obiektów nauki i kultury. Upowszechnianie wiedzy o dostępnych, cyfrowych zasobach zwiększy w przyszłości liczbę ich odsłon oraz pobrań.

Projekt „KRONIK@” jest realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email