Sopot: Warsztaty online o bezdomności i właściwym pomaganiu

Sopot: Warsztaty online o bezdomności i właściwym pomaganiu
Fot. mat. prasowe MOPS Sopot

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie pomimo pandemii kontynuują zajęcia edukacyjne dla młodzieży sopockich szkół na temat bezdomności, zjawiska żebrania i właściwej pomocy. Obecnie zajęcia odbywają się online za pośrednictwem komunikatorów umożliwiających wirtualne spotkania.

– Ze względu na pandemię i naukę zdalną trochę inaczej wyglądają nasze spotkania z młodzieżą – mówi Jan Mądroszkiewicz, pracownik socjalny Zespołu ds. Osób Bezdomnych MOPS Sopot, który prowadzi warsztaty. – Na szczęście młodzi ludzie są aktywni i chętni do współpracy. Dopytują o różne sprawy, odpowiadają na zadawane pytania. Nasze spotkania mają formę interakcji, pogadanki, a nie wykładu.

Z czym kojarzy Ci się bezdomność? Jakie są przyczyny bezdomności? Czy każdy żebrzący jest bezdomnym? Jak w sposób właściwy pomóc osobie bezdomnej, a jak się zachować wobec osoby żebrzącej – takie m.in. pytania pojawiają się ze strony pracowników socjalnych prowadzących zajęcia z młodzieżą.

Bezdomnym może stać się każdy – mówili sopoccy uczniowie. Najczęstszą przyczyną bezdomności są uzależnienia – alkohol czy narkotyki, ale także utrata pracy, kłótnie w rodzinie czy choroby psychiczne.

Pracownicy socjalni uczą młodzież, że właściwą formą pomocy, która daje szansę na wyjście z bezdomności, jest informowanie osoby potrzebującej, gdzie może uzyskać wsparcie i skierowanie jej do instytucji oraz organizacji pomocowych. Czasem w dobrej wierze dajemy pieniądze osobie żebrzącej lub coś do jedzenia, ale w ten sposób jej nie pomagamy lecz uzależniamy od pomocy i uczymy bierności. Właściwą pomocą, szczególnie w okresie zimowym, jest też powiadomienie Straży Miejskiej lub Policji.

Wychodzenie z bezdomności to długofalowy proces. Jest wiele instytucji oraz organizacji, które pomagają osobom doświadczającym bezdomności. Taka osoba musi wyrazić na to zgodę i chcieć zmienić swoją sytuację.

– Wielu z nas postrzega osoby przebywające na ulicy czy żebrzące stereotypowo. Nie każdy wie, jak się zachować, kiedy widzimy osobę potrzebującą i co zrobić, kiedy ktoś prosi o pieniądze – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Dlatego takie zajęcia edukacyjne z młodzieżą są bardzo potrzebne. Autorski projekt spotkań w sopockich szkołach realizujemy od 10 lat. To lekcje wrażliwości i mądrego pomagania. Uwrażliwiamy młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób doświadczających bezdomności, chorych, starszych, z niepełnosprawnościami, doświadczających różnych sytuacji kryzysowych, w tym przemocy.

Sopockie szkoły zainteresowane współpracą przy organizacji zajęć edukacyjnych dla młodzieży prowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie mogą dzwonić pod nr tel. 58 551 17 10.

UM Sopot
Print Friendly, PDF & Email