Słupsk: „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Słupsk: „Program wyrównywania różnic między regionami III”
Fot. Pixabay

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu celowego pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Prezydent Miasta Słupska zaprasza instytucje, organizacje oraz pracodawców z terenu miasta do składania wniosków w ramach poszczególnych obszarów realizowanego programu.

 Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

1) obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne intensywność pomocy nie większa jak 35%
2) obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
intensywność pomocy nie większa jak 35%
3) obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku intensywność pomocy nie większa jak 50%
4) obszar D – na likwidację barier transportowych do 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich do 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi do 330 000,00 zł dla autobusów intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek  służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 75 % intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 85 %
5) obszar E – do 16 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu w ramach dofinansowania wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych intensywność pomocy nie większa jak 20%
6) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej tworzonym w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 180 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym w Oddziale Pomorskim PFRON w Gdańsku, al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji programu dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: link do treści programu dostępny jest TUTAJ.

Termin składania wniosków do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  w Słupsku upływa z dniem 27 stycznia 2023 roku.

Informacji dotyczących programu udziela pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Plac Zwycięstwa 1, pok. 104 (Mały Ratusz) pod nr tel. (59) 84 88 463.

UM Słupsk
Print Friendly, PDF & Email