Senat przyjął projekt noweli ustawy ws. zwalczania Covid-19

Senat przyjął projekt noweli ustawy ws. zwalczania Covid-19
Fot. Pixabay

Senat przyjął w środę projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Proponowane przepisy mają na celu rozwiązanie problemów organizacji pozarządowych. Teraz projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Za przyjęciem projektu nowelizacji głosowało 53 senatorów, przeciw 44, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ma na celu rozwiązanie problemów, z którymi zmagają się organizacje pozarządowe.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że trudności z utrzymaniem kadr, jak i zdolności instytucjonalnej w organizacjach pożytku publicznego z powodu stanu epidemii oraz narastających problemów gospodarczych, mogą skutkować utratą zdolności do prowadzenia działalności społecznie użytecznej. To natomiast może odbić się negatywnie na beneficjentach działań organizacji pożytku publicznego w wielu obszarach życia społecznego.

Proponowane przepisy wprowadzają możliwość udzielenia przez starostę organizacji pożytku publicznego pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia statutowej działalności. Pożyczka może być udzielona do wysokości 10 000 zł. Po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków podlega ona umorzeniu.

W projekcie wprowadzono regulację urealniającą wyliczanie spadku przychodów organizacji pożytku publicznego. Chodzi o to, aby pojedyncze wpływy dotacji nie podwyższały sztucznie przychodu w okresie przyjętym do wyliczenia spadku.

Nowe przepisy mają również zmienić zasady akceptowania wydatków i rozliczania dotacji organizacji pożytku publicznego dotkniętej skutkami epidemii.

W nowelizacji zaproponowano również zwolnienie organizacji pożytku publicznego z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności w okresie od 1 marca 2020 r. do 1 maja 2020 r. (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych).

Proponowane przepisy regulują też kwestię podejmowania decyzji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej oraz dodanie grupy organizacji pożytku publicznego jako beneficjentów darowizn na przeciwdziałanie COVID-19. Dzięki temu donatorzy uzyskaliby możliwość odliczenia dokonanych wpłat od podstawy ustalania PIT.

Nowelizacja ma zagwarantować również uelastycznienie współpracy finansowej administracji publicznej oraz rozliczeń z organizacjami pożytku publicznego. Dzięki zmianie przepisów przedłużeniu ulegnie termin składania do GUS sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego.

Projekt został wniesiony przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

Olga Łozińska
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email