Rząd i NGO wspólnie na rzecz uchodźców

Rząd i NGO wspólnie na rzecz uchodźców
Fot. MFiPR

6 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące koordynacji pomocy niesionej przez NGO na rzecz uchodźców z Ukrainy.

– Bardzo dobrze oceniamy współpracę z organizacjami pozarządowymi. Nie mamy sygnałów, że występują jakiekolwiek kwestie problematyczne – mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

M. Jarosińska-Jedynak odniosła się do działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które mają na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wiceminister przybliżyła zmiany w przepisach oraz wprowadzone uproszczenia w realizacji głównych założeń projektów unijnych. Mają one zastosowanie, jeśli ich realizacja w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona w związku z działaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw rodziny i polityki społecznej, edukacji i nauki oraz zdrowia, a także reprezentanci kilkudziesięciu NGO z całej Polski.

Było to kolejne spotkanie, zorganizowane przez Komitet do spraw Pożytku Publicznego, poświęcone współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w działaniach na rzecz uchodźców  z Ukrainy.

KPRM
Print Friendly, PDF & Email