Rusza budowa ronda na ul. Fromborskiej

Rusza budowa ronda na ul. Fromborskiej
Fot. UM Elbląg

12 listopada Gmina Miasto Elbląg zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania: „Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką”. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Umowa zawiera prace związane z przebudową skrzyżowania ulicy Fromborskiej z ulicą Królewiecką na rondo wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną.

Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni ul. Fromborskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką wraz z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, zatok autobusowych, regulacją i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, odtworzeniem i poprawą oznakowania poziomego i pionowego.

Ponadto zaplanowana została także budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Fromborskiej wraz z przebudową chodników. Przebudowane będą także pobocza i wykonana zostanie renowacja rowów odwadniających.

W ramach wykonywanych prac zaplanowano również przebudowę oświetlenia ulicznego.

Wartość robót budowlanych wynosi 3 589 357, 49 zł brutto. Na realizację zadania prezydent Witold Wróblewski pozyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 998 500 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia robót określono na 31.08.2021 r.

Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi po sporządzeniu przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego akceptacji przez Inspektora nadzoru oraz Departament Zarząd Dróg.

Informacje o ewentualnych utrudnieniach w ruchu podawane będą na bieżąco z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Oprac. Red.
Print Friendly, PDF & Email