RPD wręczył Srebrny Krzyż Zasługi prezesom Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa

RPD wręczył Srebrny Krzyż Zasługi prezesom Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa
Fot. BRPD

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wręczył Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną i charytatywną oraz krzewienie idei hospicyjnej prezesom Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa – Janinie Adamczyk i Jarosławowi Maćkiewiczowi.

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” powstało w maju 1999 r. jako pierwsze w województwie łódzkim domowe hospicjum dla dzieci. Jako pierwsze w Polsce podjęło się domowej opieki nad dziećmi z niewydolnością oddechową. Prowadzi domową opiekę paliatywną nad dziećmi oraz długoterminową opiekę domową i stacjonarną.

Kiedy powstawało Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” w całej Polsce istniały tylko dwa domowe hospicja dziecięce, ale żadne z nich nie zajmowało się dziećmi oddychającymi przy pomocy respiratorów. Bo w 1999 roku mało kto mógł uwierzyć, że dziecko z respiratorem może być w domu. Chodziło o to, żeby dziecko mogło żyć i żeby mogło żyć godnie.

W 2017 r. Stowarzyszenie wybudowało i oddało do użytku jedyny w województwie łódzkim całodobowy ośrodek dla pacjentów oddychających przy pomocy respiratorów.

Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie 112 pacjentów. Wśród nich dorosły już Dawid, od którego Łódzkie Hospicjum dla Dzieci się zaczęło. Małych dzieci (od wcześniaków do 3. roku życia) jest obecnie 24, do 18. roku życia – 26. I duża grupa dzieci, które jak Dawid, pod opieką hospicjum osiągnęły pełnoletniość.

Doceniając wkład Stowarzyszenia w działania na rzecz dzieci, a zwłaszcza ich prawa do życia i poszanowania godności, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o nadanie odznaczeń za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej oraz za krzewienie idei hospicyjnej przedstawicielom Stowarzyszenia. Prezydent odznaczył Janinę Adamczyk i Jarosława Maćkiewicza Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia wręczył w imieniu prezydenta Rzecznik Praw Dziecka.

brpd.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email