Politechnika Łódzka będzie bardziej dostępna

Politechnika Łódzka będzie bardziej dostępna
Fot. Pixabay

Na Politechnice Łódzkiej w ramach rządowego Programu (POWER) realizowany jest projekt dzięki któremu uczelnia ma szansę usunąć wiele barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjnych.

Zmianom podlegać będzie m. in.:

  • Centrum Sportu Politechniki – zapewnienie dostępu z poziomu wejścia głównego do poziomu -1 i +1, zapewnienie swobodnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, adaptacja pomieszczeń.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (W6): Przebudowa wejścia do budynku w celu zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie instalacji sygnalizacji pożaru dla osób niepełnosprawnych.
  • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (W9): Przebudowa wejścia do budynku B10.
  • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (W4): Dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku A33.
  • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyk i Automatyki (W2), Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki: Dostawa i montaż wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku C3.

Oprócz tego projekt zakłada liczne szkolenia i wyposażenie uczelni w sprzęt do nauki dla niepełnosprawnych studentów. Jako element projektu powstanie Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego (CDPU) obejmujące przygotowanie PŁ we współpracy z innymi uczelniami, ekspertami i think tankami, do pełnienia funkcji ośrodka opracowującego autorskie rozwiązania w dostępności oraz zrównoważonego rozwoju. W skład CDPU wchodzą Laboratoria: Mechaniczne, Elektroniczne, Analiz i Symulacji Ergonomicznych, Virtual Reality. To miejsca na kreatywną, interdyscyplinarną pracę w wielofunkcyjnych przestrzeniach do prowadzenia dydaktyki, badań i realizacji projektów związanych z wyzwaniami społecznymi. To miejsce kształcenia kadr, które będą tworzyć nowe rozwiązania z myślą o wszystkich użytkownikach, czyli zapewniające społeczną dostępność.

funduszeeuropejskie.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email