Pionier ablacji bipolarnej Piotr Futyma – doceniony

Pionier ablacji bipolarnej Piotr Futyma – doceniony
Fot. Pixabay

Piotr Futyma, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego jest jednym z pionierów stosowania ablacji bipolarnej, metody leczenia arytmii serca. Badacz został doceniony za to tegoroczną nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nagrodę przyznano za cykl prac pt. „Zastosowanie ablacji bipolarnej w leczeniu arytmii opornych na ablację klasyczną wraz z wdrożeniem dedykowanego przyrządu”. Laureat kompleksowo scharakteryzował w nich innowacyjne metody ablacji bipolarnej.

Prof. Futyma był jednym z pionierów stosowania tej metody, a elementem jego autorskiego rozwiązania jest urządzenie o nazwie „Dr. Futyma Bipolar Ablation Adapter”.

Metodę, opracowaną przez laureata, wdrożono w Polsce i wiodących ośrodkach na świecie, m.in. w Austrii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Malezji, Niemczech, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

Ablacja to zabieg kardiologiczny, którego celem jest zniszczenie lub odizolowanie niewielkiego obszaru tkanki serca, odpowiadającego za powstawanie arytmii. Zabieg polega na wytworzeniu niewielkiej blizny blokującej przewodzenie impulsów elektrycznych, indukujących arytmię. Można to zrobić za pomocą impulsów elektrycznych.

Kilka lat temu w wypowiedzi dla Heart Rhythm Society Piotr Futyma tłumaczył: „Ablacja klasyczna, czyli unipolarna, jest uznaną metodą leczenia o wysokiej klasie zaleceń. (…) W niektórych przypadkach klasyczna ablacja może się jednak okazać niewystarczająca do „dosięgnięcia” źródła arytmii. W takich trudnych sytuacjach można niekiedy rozważyć ablację bipolarną. Polega ona na tym, że prąd ablacyjny przemieszcza się pomiędzy dwoma elektrodami ablacyjnymi”.

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to nagroda indywidualna, przyznawana za oryginalne osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej, udokumentowane pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych.

– Jestem zaszczycony otrzymaniem tej prestiżowej nagrody od szacownego grona Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to wyraz uznania za wspólne wysiłki i zaangażowanie w rozwój opieki nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi – mówi prof. Piotr Futyma. – Jestem wdzięczny za wsparcie mojej rodzinie, współpracownikom z Centrum Rytmu Serca im. św. Józefa w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także całej społeczności medycznej. Ta nagroda motywuje mnie do dalszych prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie elektrofizjologii serca i ablacji arytmii, czego ostatecznym celem jest poprawa efektów leczenia pacjentów. Składam podziękowania wszystkim, dzięki którym mogłem otrzymać tę nagrodę.

Prof. Piotr Futyma jest kardiologiem i elektrofizjologiem, specjalistą w zakresie inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca. Jest autorem 3 patentów, ponad 50 publikacji i przeszło 40 materiałów z kongresów.

Prof. Piotr Futyma związany jest z Rzeszowem, gdzie wykłada na uniwersytecie (w Kolegium Nauk Medycznych) oraz praktykuje w Centrum Rytmu Serca im. św. Józefa, NZOZ Luxmed Rzeszów. Wśród jego osiągnięć jest m.in. wykonanie pierwszej w regionie ablacji u ciężarnej pacjentki (w 2017 roku).

Laureata nagrody Prezesów PTK ogłoszono podczas Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu. Ogromnemu prestiżowi towarzyszy nagroda finansowa, fundowana przez firmę Bayer, w wysokości 5 tys. euro.

Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email