Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy

Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy
Fot. Pixabay

Wtorek (24 maja) to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Zdający podejdą kolejno do egzaminów z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Łącznie do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 502 600 ósmoklasistów z prawie 12 600 szkół oraz ok. 7 150 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 2 500 szkół.

Egzamin ósmoklasisty – terminy

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z harmonogramem:

 • wtorek, 24 maja – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut,
 • środa, 25 maja – matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut,
 • czwartek, 26 maja – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o:

 • 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • 50 minut – w przypadku matematyki,
 • 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty w liczbach 

W 2022 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych:

 • ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 507 000 arkuszy,
 • ok. 7 150 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 2 500 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 21 400 arkuszach.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 179 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

 • 51 arkuszy z języka polskiego, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim,
 • 50 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim,
 • 78 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim.

Egzamin z języka obcego nowożytnego

Największa grupa ósmoklasistów (97,5 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Spośród ok. 7 150 uczniów-obywateli Ukrainy największa grupa (73,7 proc. ) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,3 proc. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie poznają wyniki egzaminu 1 lipca br. Z kolei zaświadczenia otrzymają 8 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

MEiN
Print Friendly, PDF & Email