Opole: Informacja dla osób komunikujących się w języku migowym

Opole: Informacja dla osób komunikujących się w języku migowym
Fot. Pixabay

Urząd Miasta Opola uprzejmie informuje o możliwości dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
Usługę tłumacza języka migowego, finansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym do rejestru Wojewody. Wysokość dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika proszone są o złożenie wniosku w Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4 (pokój numer 8), tel. 77/4435752. Wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, do 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Print Friendly, PDF & Email