Olsztyn: Niesłyszące dzieci w ośrodku im. Makuszyńskiego?

Olsztyn: Niesłyszące dzieci w ośrodku im. Makuszyńskiego?
Fot. UM Olsztyn

Planowane są zmiany w strukturze organizacyjnej olsztyńskich Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Możliwe, że uczęszczający dotychczas do ośrodka im. Marii Grzegorzewskiej od nowego roku staną się podopiecznymi placówki im. Kornela Makuszyńskiego.

W SOSW im. Grzegorzewskiej w tej chwili działa szereg jednostek dla niesłyszących dzieci i młodzieży. Część z nich nie cieszy się jednak w rzeczywistości zainteresowaniem. To jedna z najważniejszych przyczyn proponowanych, nowych rozwiązań.

W trwającym roku szkolnym w XIV Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Policealnej nr 1 nie ma ani jednego ucznia.

– Od lat obserwuje się tendencję spadkową w aplikowaniu młodzieży z wadą słuchu do nauki na poziomie liceum i szkoły policealnej w tej placówce – mówi dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Anida Samoraj. – Obecny poziom medycyny daje tym uczniom szansę na odnoszenie sukcesów edukacyjnych w liceach ogólnodostępnych oraz szkołach zawodowych.

W przedszkolu nr 7 opiekę znalazło czworo dzieci. W Szkole Podstawowej nr 17 uczy się 43 uczniów, a w Branżowej Szkole I stopnia nr 7 uczniów 11 (dane na 21 stycznia).

Dlatego – zgodnie z propozycją zaakceptowaną w środę (27 stycznia) przez olsztyńskich radnych – SP 17 oraz BS I st nr 7 miałyby zostać odtworzone w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie. Jednak szkoły nadal mają znajdować się w budynku przy ul. Grzegorzewskiej 6. Natomiast dzieci z PM 7 znalazłyby opiekę w zmodernizowanym i powiększonym o nowe grupy dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących przedszkolu nr 18 przy al. Piłsudskiego. Osoby wymagające całodobowej opieki znajdą swoje miejsce w internacie SOSW im. Makuszyńskiego.

Taka decyzja – poza dostosowaniem oferty do aktualnych potrzeb oraz usprawnieniami organizacyjnymi – pozwoliłaby na przeznaczenie obecnego internatu SOSWdDN przy ul. Grzegorzewskiej na bursę. Tym samym o 70 zwiększy się liczba miejsc w olsztyńskich bursach, a to będzie skutkować większą atrakcyjnością szkół ponadpodstawowych. Teraz młodzież spoza Olsztyna nie aplikuje do szkół w związku z brakiem bazy noclegowej.

Po decyzji radnych, olsztyński samorząd będzie prowadzić rozmowy z nauczycielami, poinformuje rodziców o proponowanych zmianach, a także wystąpi o opinię w sprawie likwidacji ośrodka im. Grzegorzewskiej do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Jeśli ta będzie pozytywna, będzie można przejść do kolejnych etapów postępowania.

UM Olsztyn
Print Friendly, PDF & Email