MZ ogłosiło konkurs na utworzenie i prowadzenie centrów wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym

MZ ogłosiło konkurs na utworzenie i prowadzenie centrów wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym
Fot. Pixabay

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na utworzenie i prowadzenie w latach 2021-2025 centrów wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w kryzysie psychicznym, wraz z realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zdrowia psychicznego.

Działania – jak podaje resort – mają poprawić dostępność do doraźnej pomocy dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego lub doświadczających zaburzeń psychicznych zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży, przez stworzenia centrów wsparcia, gdzie będzie można uzyskać pomoc w formie całodobowej, bezpłatnej i anonimowej.

Pomoc będzie świadczona w formie zdalnej, co – jak akcentuje MZ – jest szczególnie ważne w kontekście trwającej epidemii COVID-19, podczas której pomoc bezpośrednia może być trudniej dostępna np. ze względu na obowiązek izolacji lub kwarantanny czy obaw odczuwanych przez pacjentów.

W ramach zadania będą także prowadzone działania mające na celu zwiększenie świadomości populacji na temat zaburzeń psychicznych i ich profilaktyki.

W ramach konkursu planowany jest wybór jednego realizatora, który zrealizuje centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz centrum wsparcia dla dorosłych, bądź wybór dwóch realizatorów, przy czym jeden zrealizuje centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży, a drugi centrum wsparcia dla dorosłych.

Na realizację zadania w latach 2021-2025 planuje przeznaczyć się środki publiczne w maksymalnej wysokości 20 mln zł (rocznie 4 mln zł).

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Systemu Składania Wniosków Ministerstwa Zdrowia (konkursy.mz.gov.pl). Podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mają czas na przygotowanie i złożenie oferty do 11 maja 2021 r. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl
Print Friendly, PDF & Email