MZ: 1,5 mld zł na wsparcie SOR

MZ: 1,5 mld zł na wsparcie SOR
Fot. Mateusz Misztal

Do 1,5 mld zł zostaną zwiększone środki finansowe przeznaczone na wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w ramach Funduszu Medycznego.

Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty.

– Te środki finansowe to konkretne wsparcie na modernizację, przebudowę i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR – mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka. – Dzięki tym inwestycjom pacjenci już wkrótce odczują znaczną poprawę jakości leczenia, bezpieczeństwa i komfortu. Na SOR-ach sprzęt diagnostyczny i aparatura wspomagająca funkcje życiowe pacjenta są użytkowane przez całą dobę – często bez jakiejkolwiek przerwy, stąd szybko się eksploatują. Dlatego te środki z Funduszu Medycznego w dużej mierze przeznaczone będą na nowoczesną i łatwą w użytkowaniu aparaturę. Trafią także na sprzęt przyspieszający diagnostykę, która skróci powrót do zdrowia, a często uratuje życie – dodaje.

Minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, stwierdza, że dzisiejsza informacja, to nowa odsłona ustawy o Funduszu Medycznym. – To dobra wiadomość dla dyrektorów, pracowników SOR, ale przede wszystkim dla Polek i Polaków. Historycznie duże środki finansowe trafią na remonty i modernizację oddziałów ratunkowych – podsumowuje.

– To kolejny kamień milowy w dofinansowaniu sektora ochrony zdrowia i jednocześnie pierwszy rozstrzygnięty konkurs ze środków subfunudszu modernizacji podmiotów leczniczych dedykowany wsparciu szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie przebudowy i doposażenia. Na wszystkie 243 SOR-y aż 207 złożyło wnioski o wartości 2,6 mld zł, czyli aż 85 proc. dyrektorów placówek widziało konieczność pozyskania dodatkowych środków na ten obszar. Tak duże potrzeby w tym newralgicznym obszarze zaskutkowały podjęciem strategicznej decyzji o objęciu finansowaniem aż 152 wniosków czyli niemal 2/3 wszystkich SOR-ów w Polsce. Było to możliwe dzięki działaniu Ministra Zdrowia, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Funduszu Medycznego, zdecydował o zwiększeniu pierwotnie przeznaczonej na konkurs kwoty z 750 mln zł do niemal 1,5 mld zł – dodaje wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

– Bardzo się cieszę, że udało się sfinalizować kolejny konkurs i że wszystkie cztery subfundusze w ramach Funduszu Medycznego są aktywne. Z każdego został ogłoszony co najmniej jednen konkurs. To pozwoliło wprowadzić ogromny strumień środków inwestycyjnych do polskiego systemu ochrony zdrowia – mówi prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Profesor podkreśla, że „wszyscy mamy świadomość trudności związanych z pracą SOR-ów. To jest naprawdę bardzo trudny segment ochrony zdrowia na świecie, nie tylko w Polsce. Dlatego bardzo ważne jest by w niego inwestować. Cieszy mnie to, że mamy szansę na poprawę, a pacjenci dzięki tym środkom będą lepiej, szybciej i sprawniej obsługiwani i będą mieli dostęp do nowocześniejszej, bardziej dokładnej diagnostyki”.

Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 15 mln zł, a minimalna – 2 mln zł. Termin realizacji inwestycji to koniec 2025 roku.

Więcej informacji oraz lista rankingowa – KLIKNIJ TU.

MZ
Print Friendly, PDF & Email