Malbork: Wybory do Rady Seniorów III Kadencji

Malbork: Wybory do Rady Seniorów III Kadencji
Fot. pixabay.com

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych do uczestniczenia w wyborach do Malborskiej Rady Seniorów III Kadencji.

Mogą w nich wziąć udział:

  • podmioty działające na rzecz osób starszych – to organizacje pozarządowe wszelkie nieformalne grupy, m.in.: kluby seniora, związki zrzeszające osoby starsze lub prowadzące działalność na ich rzecz, w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  • przedstawiciele osób starszych – to osoby nie będące członkami ww. podmiotów działających na rzecz seniorów, ale mające poparcie środowiska seniorów potwierdzone wykazaniem podpisów min. 50 osób z tego środowiska.

Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych oraz grupa min. 50 osób będących reprezentantami środowiska seniorów nie będących członkami podmiotów działających na rzecz osób starszych mogą zgłosić:

  • jednego kandydata do Malborskiej Rady Seniorów,
  • jednego kandydata do Komisji Wyborczej,
  • jednego przedstawiciela na Walne Zebranie.

Wzory formularzy zgłoszeniowych oraz wzór listy poparcia kandydata – przedstawiciela osób starszych znajdują się w Zarządzeniu nr 178/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 10 listopada 2023 r. lub można pobrać w załaczniku poniżej.

Wypełnione formularze można składać do dnia 27 listopada br. do godz. 15.30:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka,
  • przesłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych, Urząd Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu.

Walne Zebranie, na którym zostaną przeprowadzone wybory do Malborskiej Rady Seniorów odbędzie się dnia 15 grudnia br. o godz. 12.00 w sali 232 (II piętro) Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5.

Załączniki do pobrania

UM Malbork
Print Friendly, PDF & Email