Włocławek: 15. listopada – Forum Organizacji Pozarządowych

Włocławek: 15. listopada – Forum Organizacji Pozarządowych
Mat. prasowe

W środę, 15 listopada 2023 r., w Centrum Kultury Browar B. odbędzie się Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych. To już kolejna edycja wydarzenia wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, które skierowane jest do środowiska lokalnych ngo’sów.

Forum stanowi platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. To m.in. upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych poprzez organizowanie w ramach Forum warsztatów, porad, szkoleń oraz sesji plenarnej.

Wykładowcy zapraszani na Forum to doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne, niemniej jednak tak dobierane, aby w jak najszerszym stopniu korespondowały z oczekiwaniami włocławskiego sektora pozarządowego.

Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Marka Wojtkowskiego.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz zapisy dostępne są TUTAJ.

UM Włocławek
Print Friendly, PDF & Email