Maląg: Praca na rzecz innych to wielkie wyzwanie

Maląg: Praca na rzecz innych to wielkie wyzwanie
Fot. Pexels

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg złożyła dziś życzenia tym, którzy na co dzień pracują w jednostkach pomocy społecznej. – Pracownik socjalny to nie jest zwykły zawód. To powołanie, wymagające równocześnie, oprócz fachowej wiedzy i przygotowania merytorycznego, specyficznej wrażliwości, ogromnej empatii i wyczucia – napisała w liście z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Poniżej prezentujemy cały list:

Szanowni Państwo, Pracownicy Pomocy Społecznej,

praca na rzecz innych to wielkie wyzwanie, wymagające wiedzy i taktu, a także cierpliwości. To służba na rzecz drugiego człowieka, który pozostaje w potrzebie. Dlatego też każdego dnia szukają Państwo, tworzą i realizują nowe działania, zmierzające do wypełnienia tej wyjątkowej roli.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najlepsze życzenia wszystkim Pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotów, realizujących zadania z tego zakresu.

Pracownik socjalny to nie jest zwykły zawód. To powołanie, wymagające równocześnie, oprócz fachowej wiedzy i przygotowania merytorycznego, specyficznej wrażliwości, ogromnej empatii i wyczucia. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. Dają Państwo nadzieję na godne życie i pomagają dostrzec sens codziennych zmagań.

Życzę Państwu, oraz Waszym najbliższym, zdrowia i szczęścia, zaś podczas wykonywanej pracy – wytrwałości, wiarygodności w działaniu i skutecznego budowania wzajemnego zaufania. Niech niesiona pomoc staje się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarcza wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości.

Dzielenie się radością daje jeszcze więcej radości. Bo radość jest tym, co oprócz miłości i dobra – „mnoży się, gdy się nią dzieli”.

Z wyrazami szacunku

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

MRiPS / oprac. red.
Print Friendly, PDF & Email