Kraków: Wybierz Animatora Roku! II edycja konkursu rozpoczęta

Kraków: Wybierz Animatora Roku! II edycja konkursu rozpoczęta
Fot. Centrum Kultury Podgórza

Kto Cię wkręcił w kulturę? Kto zainspirował Cię do własnej twórczości, pokazał warsztat i rozbudził kreatywność? Kto otworzył Ci okno na świat sztuki i życia, rozbudził Twoje emocje i zainteresowania kulturą w jej różnych aspektach? Jaka inicjatywa Cię poruszyła, dodała skrzydeł do działania, wymiany myśli, twórczej współpracy?

Rozpoczęła się druga edycja konkursu na Animatora Roku. Można już zgłaszać kandydatów do tego tytułu.

Jeśli uczestniczyłeś w zeszłym roku w ciekawych zajęciach z zakresu animacji lub edukacji kulturowej (cyklicznie lub jednorazowo), jeśli zachwyciła Cię forma pracy z grupą, nowe podejście do tematu, kreatywność w działaniu lub efekty pracy, jeśli zostałeś pozytywnie zakręcony, zainspirowany do własnych poszukiwań, zgłoś prowadzącą lub prowadzącego zajęcia do konkursu Animator Roku!

Jeśli jesteś rodzicem/nauczycielem i Twoje dziecko/klasa uczestniczyło w zeszłym roku w ciekawych zajęciach (np. w warsztatach teatralnych lub plastycznych, kursie tańca, interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym), o których z radością opowiadało, chętnie w nich brało udział lub żałowało, że odbyły się tylko raz, zgłoś prowadzącego/ą zajęcia do konkursu Animator Roku!

Jeśli korzystasz z oferty instytucji, w której jest wspaniała atmosfera, kreatywni pracownicy i wysoki – Twoim zdaniem – poziom zajęć, która inspiruje i przyciąga – zgłoś ją do konkursu Animator Roku!

Nagroda Animator Roku to wyróżnienie dla najlepszych krakowskich edukatorów i animatorów kultury oraz dla podmiotów szczególnie aktywnych w działaniach na rzecz animacji i edukacji kulturowej. Celem konkursu jest docenienie pracy tych, których uważamy za najlepszych przewodników po świecie kultury – najchętniej uczestniczymy w proponowanych przez nich projektach, programach i wydarzeniach. Nagroda stanowi także formę upowszechniania wiedzy o efektach ich działań, a także promocję najatrakcyjniejszych, nowoczesnych form pracy w zakresie animacji i edukacji kulturowej.

W  tej edycji konkursu wnioski mogą dotyczyć działań zrealizowanych w okresie pomiędzy 1 lipca 2021 roku a 30 grudnia 2022 r.

– Pierwsza edycja Nagrody Animator Roku cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska. Dzięki temu udało się nam wybrać i nagrodzić ciekawe, wartościowe inicjatywy i wyjątkowych Animatorów. Liczę, że i w tym roku odzew będzie duży, a poziom merytoryczny zgłaszanych projektów wysoki – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać w dwóch kategoriach:

  • osoby fizyczne – edukatorzy, animatorzy kultury – ci, których działania w obszarze animacji i edukacji kulturowej oraz upowszechniania kultury w istotny sposób wyróżniają się na tle innych,
  • podmioty działające w obszarze kultury, wyróżniające się w działaniach na rzecz animacji i edukacji kulturowej oraz upowszechniania kultury (np. organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki oświatowe, przedsiębiorcy zaangażowani w działania na rzecz animacji i edukacji kulturowej).

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków. Wyboru laureatów/laureatek dokona powołana przez prezydenta Krakowa komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli środowiska krakowskich animatorów i edukatorów kultury oraz ekspertów w dziedzinie animacji i edukacji kulturowej. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula środków dla laureatów nagrodzonych w kategorii „osoba fizyczna” to 30 000 złotych brutto, zaś nagroda dla podmiotu działającego w sferze kultury to 20 000 zł brutto.

Formularze wniosków o nagrodę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Zgłoszenia można składać:

  • drogą mailową na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl (preferowany format: .doc/edytowalny .pdf +skan/zdjęcia stron z podpisanymi oświadczeniami)
  • drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Animator Roku” (o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego)
  • osobiście: w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4.

Na zgłoszenia czekamy do 17 marca 2023 r.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email