Kraków: 20. Cracovia Maraton: zapisy do wyścigu zawodników na wózkach

Kraków: 20. Cracovia Maraton: zapisy do wyścigu zawodników na wózkach
Fot. Zarząd Infrastruktury Sportowej

Zgłoszenia uczestnictwa w 20. Cracovia Maraton dla Zawodników z niepełnosprawnościami przyjmowane są na stronie wydarzenia do 13 kwietnia 2023 roku lub w Biurze Zawodów w dniach 21-22 kwietnia br., w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

W tym roku przypada jubileusz 20-lecia Cracovia Maraton. W krakowskim maratonie zawsze rywalizują też osoby z niepełnosprawnościami. Wśród nich są sportowcy na wózkach. Zanim 23 kwietnia (niedziela) o godz. 9:00 na trasę ruszą biegacze, wcześniej wystartują zawodnicy w kategoriach handbike, rim push oraz active wheelchair i również pokonają pełny królewski dystans – 42 km i 195 m. Start nastąpi z Rynku Głównego o godz. 8:40. Tam też zlokalizowana będzie meta.

Do wyścigu dopuszczone są następujące rodzaje wózków: active wheelchair – wózki aktywne z napędem bezpośrednim, rim push – wózki sportowe z napędem bezpośrednim, handbike – wózki łańcuchowe z napędem pośrednim. Uwaga, Organizator dopuszcza wózki active wheelchair posiadające przystawki typu freewheel, eway, itp., ale zawodnicy startujący na wózkach z przystawkami nie wezmą udziału w podziale nagród.

Zawodnicy biorący udział w wyścigu są zwolnieni z opłaty startowej. Weryfikacja prowadzona będzie w Biurze Zawodów – na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (rodzaju 05-R).

Dodatkowe kategorie zawodników z niepełnosprawnościami

Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii Kobiet i Mężczyzn:

  • Kategoria B1 – osoby 100% niewidome z przewodnikiem;
  • Kategoria B2 – osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie.

Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu w kategorii Kobiet i Mężczyzn:

  • osoby z ubytkiem słuchu powyżej 55 dB;
  • osoby słabosłyszące.

Zapisy do 20. Cracovia Maraton dla Zawodników z niepełnosprawnościami startujących na wózkach

Zgłoszenia internetowe do 20. Cracovia Maraton dla Zawodników z niepełnosprawnościami startujących na wózkach.

Przed rejestracją, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM imprezy. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do 13 kwietnia 2023 roku lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących. Jeżeli zostaną wolne miejsca, zapisy będą jeszcze prowadzone w Biurze Zawodów – w dniach 21-22 kwietnia 2023 roku.

Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Warunki uczestnictwa

  • Ustalony został limit startujących: 100 zawodników. Lista zostanie zamknięta w momencie zapisania się 100 zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.
  • Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.
  • W zwodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2022 r. ukończą 18 lat i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – rodzaju 05-R.

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, przy ul. Reymonta 20 w Krakowie i czynne w dniach:

  • 21 kwietnia 2023 roku w godzinach 15:00-20:00;
  • 22 kwietnia 2023 roku w godzinach 7:00-20:00;
  • 23 kwietnia 2023 roku w godzinach 7:00-8:00.

W dniu imprezy Biuro Zawodów wydaje wyłącznie pakiety startowe. Nie będzie w tym dniu możliwości zapisania się.

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się wyłącznie w Biurze Zawodów.

Zawodnicy z niepełnosprawnościami będą weryfikowani w Biurze Zawodów na specjalnie oznaczonym stanowisku.

Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego przez pełnomocnika.

Aby umożliwić odbiór pakietu startowego przez pełnomocnika, zawodnik podczas rejestracji powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane osoby, którą chce upoważnić do odbioru pakietu. Zawodnik ma możliwość wprowadzenia danych pełnomocnika do dnia 20.04.2023 r. Pełnomocnikiem mogą być wyłącznie osoby, które w dniu odbioru pakietu startowego mają ukończone 18 lat. Podczas odbioru pakietu pełnomocnik jest zobowiązany okazać kod QR zawodnika, dla którego odbiera pakiet oraz swój dokument tożsamości ze zdjęciem. Brak danych pełnomocnika w formularzu zgłoszeniowym zawodnika, dla którego odbiera pakiet, uniemożliwia odbiór pakietu startowego, nawet w przypadku, gdy pełnomocnik okaże kod QR zawodnika.

Zawodnicy biorący udział w rywalizacji na wózkach są zwolnieni z opłaty startowej.

Weryfikacja prowadzona będzie na podstawie dokumentów potwierdzających rodzaj i stopień niepełnosprawności. Zawodnik/pełnomocnik jest zobowiązany posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające stopień i rodzaj niepełnosprawności. W przypadku braku dokumentów uprawniających do bezpłatnego startu, potwierdzających stopień niepełnosprawności, zawodnik/pełnomocnik jest zobowiązany do zapłaty opłaty startowej obowiązującej w Biurze Zawodów, zgodnie z Regulaminem 20. Cracovia Maraton w pkt. V.10 lit. a, tj. 200,00 złotych.

Klasyfikacja

W 20. Cracovia Maraton dla Zawodników z niepełnosprawnościami startujących na wózkach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach kobiet i mężczyzn na wózkach typu: handbike, rim push, active wheelchair. Organizator zastrzega sobie prawo utworzenia dodatkowych klasyfikacji.

Koszulka

Pakiety startowe nie zawierają  koszulki. Podczas rejestracji zawodnicy deklarują jedynie chęć zakupu koszulki oraz jej rozmiar. Koszulki będą sprzedawane w Biurze Zawodów na Expo przez Sponsora Technicznego imprezy.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email