80 osób z pomocą Asystenta Osobistego

80 osób z pomocą Asystenta Osobistego

Asystenci będą mieli określone zadania, wśród nich: pomoc w rehabilitacji, w wykonywaniu codziennych czynności domowych, wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych oraz umożliwienie dotarcia w wybrane miejsce.

Powołano Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Powołano Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Powstanie Sejmiku ma przyczynić się do integrowania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, nadawania kierunków regionalnej polityce w tym zakresie oraz tworzenia warunków dla ich aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.