Kolejlove, czyli wspólne podróżowanie

Kolejlove, czyli wspólne podróżowanie
Fot. Rafał Sułek

Logistyka podróży osób z niepełnosprawnościami potrafi być wielkim sprawdzianem cierpliwości, dlatego Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych z Poznania stworzyła innowację społeczną  w postaci platformy elektronicznej, dzięki której podróżni mogą podjąć współpracę i udzielić sobie wsparcia w trakcie podróży.

– Podróże koleją, szczególnie dłuższe, stanowią duże wyzwanie dla osób niepełnosprawnych, w szczególności tych w stopniu znacznym. Napotykane problemy dotyczą zarówno przemieszczania się po dworcu, wsiadania i wysiadania z pociągu, jak i znalezienia właściwego miejsca w pociągach objętych rezerwacją. Kolej co prawda zapewnia możliwość asysty, ale dotyczy to tylko samej podróży, a nie fazy przed i po niej – np. odprowadzenie na przystanek autobusowy – zauważają twórcy innowacji społecznej.

Postanowili stworzyć narzędzie, które ułatwi osobom z niepełnosprawnościami podróżowanie – elektroniczną platformę umożliwiającą porozumienie pomiędzy pasażerami podróżującymi tą samą trasą w określonym momencie.

– Celem całego rozwiązania jest możliwość znalezienia przez osoby niepełnosprawne opiekuna w podroży, który w zamian za pomoc przed, w trakcie oraz po zakończeniu podróży mógłby podróżować jako opiekun osoby z niepełnosprawnością i w ten sposób obniżyć znacznie koszt swojego przejazdu (fakultatywnie) – tłumaczą autorzy innowacji.  – Platforma ma za zadanie jedynie informować o istniejących możliwościach zakupu biletów ulgowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz kojarzyć osoby planujące podróż. Platforma w żaden sposób nie pośredniczy w zakupie biletów na przejazd – dodają.

Jak informują twórcy portalu Kolejlove, inicjatywa leży po stronie podróżnych. Platforma, mająca postać strony internetowej i aplikacji mobilnej, oferuje użytkownikom czat, za pomocą którego mogą skontaktować się z innymi podróżnymi, żeby ustalić zakres udzielanego wsparcia i szczegóły przejazdu.

Z narzędzia mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Aby dodawać ogłoszenia (zawierające najważniejsze informacje na temat okoliczności przejazdu i potrzeb użytkownika), konieczne jest założenie konta lub zalogowanie się do portalu za pomocą serwisu Facebook. Podróżni, którzy chcą ustalić szczegóły współpracy, muszą spełniać warunki wyszczególnione w regulaminie Kolejlove (dostępnym na stronie internetowej portalu).

Źródło: kolejlove.pl

Print Friendly, PDF & Email