GUS: W lipcu stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc.

GUS: W lipcu stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc.
Fot. Pixabay

W lipcu br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,9 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Potwierdził tym samym szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Spadła natomiast liczba osób pozostających bez pracy.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 4,9 proc., tyle samo co w miesiącu poprzednim.

– Zmniejszyła się za to liczba osób pozostających bez pracy – w czerwcu było ich 818 tys., a w lipcu 810,2 tys. To kolejny rekord. Przypominam, że ostatnio w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych było 22 lata temu, w lipcu 1990 r. – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Bezrobocie niższe niż przed pandemią

Jeżeli porównamy poziom bezrobocia w końcu lipca br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, stopa bezrobocia spadła o 0,6 pkt proc.

Zatrudnienie w górę

Wcześniej w sierpniu br. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że zatrudnienie w lipcu rok do roku wzrosło o 2,3 proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu (rok do roku) wzrosło o 15,8 proc. i wyniosło 6 778,63 zł brutto.

Eurostat potwierdza dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce

Z danych Eurostatu wynika, że Polska po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce krajów Unii Europejskiej z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia. Stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu w czerwcu br. wyniosła w Polsce 2,7 proc. Wśród krajów UE było to 6 proc., a w krajach strefy euro – 6,6 proc.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email