Gorzów Wlkp.: Koniec kadencji Rady Seniorów

Gorzów Wlkp.: Koniec kadencji Rady Seniorów
Fot. Jan Wojtanowski / UMGW

Pierwsza kadencja Gorzowskiej Rady Seniorów dobiega końca. Ostatnie posiedzenie odbyło się we wtorek (26 kwietnia) w Urzędzie Miasta. Radni seniorzy swoją funkcję pełnili wyjątkowo przez pięć lat – ze względu na COVID-19 i brak możliwości przeprowadzenia wyborów kadencja została przedłużona o rok.

Radni seniorzy byli bardzo aktywni; m.in. podjęli starania mające na celu utworzenie na terenie miasta poradni geriatrycznej, a docelowo oddziału geriatrycznego, w sprawie ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla mieszkańców, którzy osiągnęli 65 rok życia oraz niższych cen biletów wstępu dla seniorów na basen i lodowisko „Słowianki”.

Nie tylko dla swoich rówieśników organizowali wiele imprez; kulturalnych, turystycznych i sportowych, zwłaszcza promujących zdrowy tryb życia. Zadziwiali kondycją podczas rajdów rowerowych, aktywnie uczestniczyli w organizacji Gorzowskich Tygodni Seniora.

Wiek nie był dla nich przeszkodą podczas udzielania pomocy; najpierw chorym na koronawirusa, a obecnie ukraińskim uchodźcom. Co roku, z własnych środków, przygotowywali paczki świąteczne dla osób potrzebujących z ich otoczenia.

W skład Gorzowskiej Rady Seniorów wchodzi 15 osób, z czego sześć osób to przedstawiciele mieszkańców w wieku 60+, sześć osób to przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów, mających swoją siedzibę lub oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz trzy osoby będące przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Przedmiotem działalności Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska osób starszych w mieście wobec władz samorządowych oraz formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.

Wydział Promocji i Informacji / UM Gorzów Wlkp.
Print Friendly, PDF & Email