Czas decyzji – gdzie i jak załatwić wyborcze formalności

Czas decyzji – gdzie i jak załatwić wyborcze formalności
Fot. Adminstrator

Za trzy tygodnie, 28 czerwca, odbędą się wybory prezydenta RP. Każdy, kto chciałby oddać w nich swój głos, ale w tym czasie planuje zmienić miejsce pobytu, musi złożyć wcześniej wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Stosowne pismo należy też dostarczyć w przypadku chęci głosowania korespondencyjnego. Wszelkie formalności z tym związane można załatwić w Gdynia Arenie. Natomiast wnioski o dopisanie do spisu wyborców trzeba składać drogą elektroniczną lub korzystając z wrzutni na dokumenty w budynku Urzędu Miasta Gdyni.

O zaświadczenie o prawie do głosowania może wnioskować wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed lub w dniu wyborów. Dokument ten upoważnia do oddania głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą.

W Gdyni wydawanie zaświadczeń ruszyło od poniedziałku, 8 czerwca. Wszelkich formalności można dokonać wyłącznie w budynku Gdynia Areny przy ul. Kazimierza Górskiego 8, gdzie znajdują się specjalne stanowiska do obsługi mieszkańców. Są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Wystarczy po prostu przyjść, nie trzeba umawiać wcześniej wizyty w tej sprawie.

– Chcemy zapewnić zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Urzędu Miasta, bezpieczne warunki obsługi. Dlatego w Gdynia Arenie powstaną dwa stanowiska, gdzie będzie można sprawnie i szybko otrzymać dokument, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego. Zaświadczenia będą wydawane na miejscu, a cała procedura potrwa zaledwie kilka minut – mówi Rafał Klajnert, dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

Zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni. Dokument należy odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (odpowiedni wniosek jest dostępny tutaj). Aby otrzymać zaświadczenie potrzebny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) oraz pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski są dostępne na miejscu. Można też pobrać formularz ze strony internetowej BIP.

Do Gdynia Areny będzie można się dostać wejściem nr 2. Na drzwiach znajdzie się odpowiednie oznaczenie. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa do środka będą wpuszczane tylko dwie osoby – do dwóch przygotowanych tam stanowisk. Po załatwieniu sprawy i opuszczeniu budynku zostaną wpuszczeni kolejni chętni.

Zaświadczenia będą wydawane do 26 czerwca. A w przypadku drugiej tury wyborów – do 10 lipca.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony z listy wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu – po przedłożeniu zaświadczenia.

Głosowanie korespondencyjne

Natomiast od wtorku, 9 czerwca można składać zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego. Stosowny wniosek w tej sprawie ma prawo złożyć każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, będzie głosować w Polsce oraz ma czynne prawo wyborcze.

Zgłoszenia można składać na dwa sposoby. Drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP albo tutaj. Będą także przyjmowane w Gdynia Arenie przy ul. Kazimierza Górskiego 8.

– Na potrzeby składania zgłoszeń zostanie otwarte osobne, trzecie stanowisko. Będzie można w nim załatwić tylko i wyłącznie sprawy związane z głosowaniem korespondencyjnym – tłumaczy Rafał Klajnert.

Stanowisko będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Do Gdynia Areny będzie można się dostać wejściem nr 2. Na drzwiach znajdzie się odpowiednie oznaczenie. W tym przypadku również obowiązuje limit osób. Dopiero, kiedy jeden mieszkaniec zostanie obsłużony, na teren obiektu będzie mogą wejść kolejna osoba do danego stanowiska.

Aby złożyć wniosek należy mieć przy sobie dokument tożsamości oraz formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Można go pobrać tutaj. Osoby z niepełnosprawnością powinny również mieć kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnościami głosujące w kraju mogą otrzymać:
– do pakietu wyborczego nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a;
– pakiet wyborczy do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 czerwca. Przy czym wyborcy, którzy będę podlegali kwarantannie w dniu głosowania, mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca, a skierowani na kwarantannę po 5 dniu przed wyborami, czyli po 23 czerwca – powinni składać wniosek do 26 czerwca.

Pakiety wyborcze zostaną dostarczone pod podany adres:
– najpóźniej 5 dni przed wyborami,
– najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Pakiet będzie zawierał: kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, kopertę zwrotną, nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zostanie zamówiona w zgłoszeniu.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców

Każdy, kto chce głosować w innym obwodzie w gminie, w której mieszka na stałe lub chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów albo nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce zagłosować, musi złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Można to zrobić drogą elektroniczną poprzez ePUAP albo klikając tutaj. Jest również opcja złożenia wniosku osobiście – korzystając z wrzutni do dokumentów w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Wniosek jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej. Do formularza należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Termin składania wniosków upływa 23 czerwca.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Podczas wyborów Prezydenta RP, w niedzielę 28 czerwca, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.

Z przewozu samochodem przystosowanym do transportu osób z niepełnosprawnościami korzystać mogą mieszkańcy Gdyni i osoby podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w naszym mieście do lokali wyborczych.

Zamówienie na transport można składać pod numerem tel.: 58 623-50-78 lub 507-499-911, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 18.00, a w soboty i niedziele w godz. od 9.00 do 16.00. Natomiast w niedzielę wyborczą zamówienie transportu oraz przewóz osób z niepełnosprawnościami odbywać się będzie w godz. od 7.00 do 21.00. Opublikowano: 08.06.2020 16:30

Print Friendly, PDF & Email