30 kwietnia – ostatni dzień na zeznanie PIT

30 kwietnia – ostatni dzień na zeznanie PIT
Fot. Mateusz Misztal

Zeznania podatkowe PIT za 2020 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2021 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej.

– Na dzień dzisiejszy do Urzędu Skarbowego w Elblągu wpłynęło już ponad 65 tys. rozliczeń rocznych, co stanowi 80% ogółu rozliczeń jakie zostały złożone za rok 2019. W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowane zostało ok. 57 tys. rozliczeń rocznych. Większość stanowią rozliczenia złożone elektronicznie, stanowią 88% wszystkich PIT-ów. Zauważalny jest również wzrost ilości rozliczeń rocznych w których zadeklarowano chęć przekazania 1% na rzecz Organizacji pożytku publicznego, w tym roku stanowią 67% ogółu – mówi Aneta Dziemidowicz, Kierownik Działu Obsługi Bieżącej Urzędu Skarbowego w Elblągu.

Niewątpliwie dane ulegną zmianie po automatycznej akceptacji rozliczeń rocznych, która dokona się 30 kwietnia.

Jeśli podatnik samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia, to w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone 30 kwietnia. Jeżeli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Jeżeli z rozliczenia będzie wynikać nadpłata podatku wówczas zwrot nadpłaty podatku nastąpi do 45. dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT.

Print Friendly, PDF & Email