Gdańsk: Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację działań kulturalnych

Gdańsk: Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację działań kulturalnych
Fot. gdansk.pl

30 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków do Otwartego Konkursu Ofert, skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski można składać do 24 maja.

Budżet programu wynosi 1 160 000 zł. Każda organizacja może złożyć w konkursie maksymalnie dwie oferty. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.

Co istotne, proponowane działania muszą uwzględniać aktywizację mieszkańców w skali dzielnicowej i sąsiedzkiej, a w ramach konkursu nie będą wspierane projekty wydawnicze.

Termin elektronicznego składania wniosków upływa 24 maja o godz. 16.00.

Wygenerowane z systemu witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć do dnia 27 maja do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Składanie podpisanych potwierdzeń jest możliwe w następujących lokalizacjach:

  • – Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój nr 40),
  • – Zespół Obsługi Mieszkańców, ul. Partyzantów 74 (I piętro, pokój nr 210),
  • – Zespół Obsługi Mieszkańców, ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacji i składania korespondencji),
  • – pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku
  • – poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: ePUAP/UMGDA/SkrytkaESP.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w dokumencie Szczegółowe Warunki Otwartego Konkursu Ofert.

Informacji na temat konkursu udzielają:

Print Friendly, PDF & Email