18. raz nagrodzą elbląskich społeczników

18. raz nagrodzą elbląskich społeczników

Setki społeczników, specjalistów, pasjonatów i hobbystów – to ich zaangażowaniem stoją elbląskie organizacje pozarządowe. Z realizowanymi przez nie inicjatywami zetknął się niemal każdy mieszkaniec Elbląga – i nie tylko – niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują, bez względu na narodowość. Wyjątkowym sposobem docenienia ich pracy jest nagroda w Konkursie im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.

Konkurs - program Ministra Cyfryzacji: 12 milionów dla Cyfrowych Klubów Seniora

Konkurs - program Ministra Cyfryzacji: 12 milionów dla Cyfrowych Klubów Seniora

12 mln zł na wsparcie Cyfrowych Klubów Seniora. W ramach konkursów Ministra Cyfryzacji podmioty działające na rzecz animacji i wsparcia osób starszych będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt (laptop, tablet). Działanie kierowane jest do samorządów oraz organizacji pozarządowych i będzie wspierać walkę z wykluczeniem cyfrowym seniorów.