Sopot: Środki finansowe PFRON – informacja dla pracodawców

Sopot: Środki finansowe PFRON – informacja dla pracodawców
Fot. Pixabay

Urząd Miasta w Sopocie zaprasza pracodawców z terenu Sopotu, zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, do ubiegania się o środki finansowe PFRON, do wykorzystania w bieżącym roku.

Pracodawcy zatrudniając osób z niepełnosprawnościami, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy, do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za stanowisko, przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej 36 miesięcy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r., Dz. U. Nr  z 2015 r., poz. 93).  

Wnioski z wymaganymi załącznikami można składać w Kancelarii Urzędu Miasta, pok.16 lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Marynarzy 4, pok. 2.

Wzory wniosków oraz informacje o wymaganych załącznikach dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub są do pobrania na stronie sopockiego BIP w zakładce Zdrowie – Osoby niepełnosprawne. Informacje w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 521 36 15.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 tel. 58 620 49 54 lub 58 620 29 44 wew. 102, 103. W środy obsługa osób niepełnosprawnych przez pracowników PUP w Gdyni, w  Sopocie przy ul. Marynarzy 4 pok. 2, od godz. 9.00-13.30, tel. 521 36 15.

Print Friendly, PDF & Email