„Zielone światło” dla bezrobotnych

„Zielone światło” dla bezrobotnych

Jeżeli nie możesz znaleźć pracy, nie masz planów zawodowych, jesteś zdezorientowany co do wymagań i oczekiwań pracodawców lub masz niską motywację do poszukiwania pracy – to jest projekt dla Ciebie!

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS  ogłasza nabór uczestników – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na pierwszy cykl zjazdów z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego. Pierwsza edycja projektu pod nazwą „Zielone światło” będzie trwać sześć miesięcy, w czasie których zostanie zrealizowanych pięć spotkań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Przyjęta forma ma na celu wyeliminowanie barier i ograniczeń na rynku pracy, takich jak: brak umiejętności i znajomości metod poszukiwania pracy, brak określonych planów zawodowych, dezorientacja w kwestii wymagań i oczekiwań pracodawców oraz niska motywacja wynikająca z ograniczeń natury psychologicznej. Podczas zjazdów, Stowarzyszenie CROSS planuje również  zajęcia sportowe.

Projekt realizowany będzie w Warszawie. Zjazdy planowane są  w 5 terminach:
26.02-05.03.06; 26.03-02.04.06; 14-21.05.06; 28.05–04.06.06; 18-25.06.06.

Nieobecność na spotkaniach możliwa będzie jedynie w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu i podaniu przyczyny absencji. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami spotkań i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Komisja Rekrutacyjna rozważy możliwość usunięcia danej osoby z listy uczestników.

Liczba  miejsc jest ograniczona. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na załączonej deklaracji uczestnictwa do 10 lutego 2006 w Biurze Stowarzyszenia „Cross”: pocztą; osobiście – w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00; faxem – pod numerem 022 887-63-67; mailem – biuro@cross.org.pl. Do deklaracji uczestnika prosimy dołączyć wypełniony formularz zawierający dane osobowe uczestnika. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie pod numerami telefonów 022 635-57-94 lub 022 635-76-18.

Do 15 lutego 2006 Komisja Rekrutacyjna dokona analizy zgłoszeń i ostatecznej weryfikacji. Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na  stronie internetowej Stowarzyszenia www.cross.org.pl dnia 16 lutego 2006 roku. Pracownicy Biura Stowarzyszenia Cross skontaktują się  telefonicznie wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi, osobom tym przekazane zostaną szczegółowe informacje na temat spotkań. W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu „Zielone światło”.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Stowarzyszenie CROSS zapewnia zwrot kosztów podróży oraz drobne gadżety dla wszystkich uczestników spotkań.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.  RK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 787

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.