Zdrowie: Raport MPiT – smog skraca życie

Zdrowie: Raport MPiT – smog skraca życie
Fot. Adminstrator

Zanieczyszczenie w Polsce to bardzo złożony problem. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło właśnie raport „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo–komunalnego”. Jakie są konsekwencje ogrzewania domów złej jakości paliwami?

Autorem publikacji przygotowanej dla MPiT jest Łukasz Adamkiewicz, członek rady nadzorczej Fundacji #13, celem której jest wspieranie systemowej poprawy jakości środowiska. Z raportu wynika, że tylko w 2016 r. zanieczyszczone powietrze pochodzące z tzw. niskiej emisji skróciło życie 19 tys. Polaków łącznie o 440 lat. W naszym kraju główną przyczyną smogu jest właśnie tzw. niska emisja czyli zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw lub śmieci.

Dokument omawia jednak nie tylko kwestie związane z utraconym życiem i zdrowiem – porusza także kwestie finansowe. Według dostępnych wycen wartości przedwczesnych zgonów i utraconych lat życia koszty zdrowotne niskiej emisji wyniosły w Polsce od 12 mld do nawet 30 mld euro. W przeliczeniu na mieszkańca Polski daje to kwotę 300–800 euro. Środki przekazane na leczenie chorej osoby, choć ludzkie życie jest bezcenne, bardziej pragmatycznie można traktować jako obciążenie dla całego społeczeństwa, jak i gospodarki kraju, bowiem mogłyby być przekazane na inne cele.

Raport uświadamia więc, jak wielopłaszczyznowym problemem jest zanieczyszczenie powietrza w Polsce i pokazuje, że to my sami mamy wpływ na to, jakim powietrzem będziemy oddychali.

  Oprac.: MM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18703 

Print Friendly, PDF & Email