PFRON o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2021

PFRON o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2021

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 9/2021 w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2021 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…) – czytamy na stronie internetowej PFRON.